Amma v Evropě – podzim 2017

Amma – Šrí Máta Amritánandamají– při svých cestách po světě každoročně navštíví několik evropských měst. V každém městě po dva až tři dny probíhá program, který se skládá z meditací a dalších duchovních aktivit. Zejména je možné se osobně setkat s Ammou během daršanu. Program je přístupný každému, je zdarma a je možné na něj přijít kdykoli během dne. České republice nejblíže je relativně snadno dostupný Mnichov (400 km z Prahy), popř. Hof Herrenberg (500 km z Prahy).

Data návštěvy evropských měst  a vybrané programy jsou následující:

29.-31.10.2017 : Barcelona, Španělsko

2.-4.11.: Hof Herrenberg (nedaleko Frankfurtu n/M.), Německo

2. listopadu 2017 (čtvrtek)
11:00 meditace a poté osobní setkání s Ammou (daršan) pravděpodobně až do pozdního večera

3. listopadu 2017
10:00 meditace a poté osobní setkání s Ammou (daršan) po odpoledne (okolo 16:00)
19.30 večení program (zpěv duchovních písní (bhajanů), meditace, přednáška) a poté osobní setkání s Ammou (daršan)

4. listopadu 2017
10:00 meditace a poté osobní setkání s Ammou (daršan) po odpoledne (okolo 16:00)
19:00 Ceremonie za mír ve světě (puja), přednáška, a od okolo 20.30 Osobní setkání s Ammou (Devi Bhava-Darshan)
(časy se mohou změnit),

Adresa: Seminarzentrum Hof Herrenberg e.V. Hof Herrenberg 1, 64753 Brombachtal mapainfo

6.-8.11.: Toulon, Francie
10.-11.11.: Winterthur, Švýcarsko
13.-15.11.: Miláno, Itálie
17.-18.11.: Londýn, Spojené království

20.-21.11.: Mnichov, Německo

20. listopadu
10:00 – meditace a poté osobní setkání s Ammou (daršan) po pozdního odpoledne,
19:30 – večení program (zpěv duchovních písní (bhajanů), meditace, přednáška) a poté osobní setkání s Ammou (daršan)

21. listopadu
10:00 – meditace a poté osobní setkání s Ammou (daršan) po pozdního odpoledne,
19:00 – večení program (ceremonie za mír ve světě (puja), přednáška, zpěv duchovních písní (bhajanů), meditace ) a poté speciální osobní setkání s Ammou (Devi bhava daršan)

Adresa: Kulturhalle Zenith, Lilienthalallee 29 (Freimann), 80939 München, mapa, info

24.-26.11.: Chalons en Champagne, Francie
28.-29.11.: Houten, Nizozemí
1.-2.12.: Finsko

Více informací na zdrojích níže nebo na stránkách pořadatelů.

http://www.amritapuri.org/69353/17euro.aum
http://www.amma-europe.org/ammas-tour.html

Buď jako duha, která přináší všem radost a štěstí

Austrálie, 11.-27. dubna 2017

Amma navštívila během své 18-ti denní cesty po Austrálii čtyři města, ve kterých byly zorganizovány volně přístupné programy – Melbourne, Sydney, Brisbane a Gold Coast, v Melbourne a Gold Coastu byly uspořádány pobytové programy.

Amma byla vřele přivítána i australskou vládou, jejíž představitelka, zástupkyně parlamentu pro Carrum, Sony Kilkenny se zúčastnila prvního programu v Melbourne. Ve svém proslovu S. Kilkenny uvedla: „Za viktoriánskou vládu předávám Ammě nejsrdečnější přivítání. Jste pro nás inspirace. Jste proslulá svou obětavou prací a oddaností Indii, chudým a potřebným celého světa. Jste skutečným pramenem lásky a soucitu. Tolik jste toho už dosáhla prostřednictvím mezinárodní organizační sítě Embracing The World (Svět v náručí), a inspirovala jste miliony lidí po celém světě k tomu, aby se zapojili a usilovali o změnu… Děkujeme Vám, Ammo, za všechno co děláte, a za to, jaká jste.

Poradce Paul Puelich promluvil jménem federálního stínového ministra multikulturních záležitostí: „Vítejte v Austrálii, Ammo! Sloužíte společnosti celého světa po desetiletí. Prostřednictvím svých úžasných láskyplných skutků, vnitřní síly a sebeobětování poskytujete moudrost, sílu a inspiraci. Za vše co děláte, Ammo, Vám děkuji. Ať i nadále Vaše učení a osobní příklad přináší lidem naději a mění jejich životy k lepšímu.”

Rakesh Malhotra, konzul a kancléř Generálního konzulátu Indie, byl také přítomen přivítání Ammy: „Amma nepotřebuje být představována. Zasvětila svůj život službě druhým. Šíří poselství lásky. Láska je velmi důležitá ve světě, kde se rozšířila zášť a závist.“

Generální konzul Indie B. Vanlalvawna v Sydney řekl: „Ammy poselství lásky, míru a soucitu jsou univerzální. Jsou základním prvkem pro fungování zdravé společnosti. Každý z nás se může učit a čerpat inspiraci od Ammy, co se týká důležitosti stavět potřeby lidí v nouzi před vlastní zájmy.”

Amma cestovala napříč celou zemí, a její skupina dobrovolníků měla dvě vzácná zastavení na své cestě. Cestou do Brisbane Amma zastavila na pláži a vedla meditaci ve chvíli, kdy západ slunce naposledy osvěcoval vlny dopadající na břeh.

V povzdálí pršelo a ke konci meditace se na obloze objevila duha. Amma vyprávěla příběh o smrtelně nemocné dívce, která se dokázala vyrovnat se svou nemocí a své dny naplnila rozdáváním lásky a radosti druhým. Když se jí ptali, kde bere sílu žít svůj život tímto způsobem, dívka odpověděla, že když je jí těžko, vzpomene si na duhu: „I když se objeví a září na obloze jen krátkou chvilku, přináší plno radosti a štěstí druhým. Chtěla bych být jako ona.” Když Amma příběh dovyprávěla, zeptala se, kolik jejích dětí (pozn. překl.: Amma nazývá všechny své děti) by si přálo, aby jejich životy byly podobné duze. Ruka za rukou se zvedala k obloze. Mezitím začalo pršet a druhá, ještě větší duha se objevila na horizontu. Nakonec déšť přešel v liják, skoro jako by se nebe otevřelo a sesílalo svou přízeň na všechny ty nesobecké duše, které se inspirovány Ammou, rozhodly zasvětit své životy rozdávání radosti a štěstí druhým, stejně jako duha. Jak déšť pokračoval, Amma vztáhla ruce k obloze a zazpívala bhadžan Srishtiyum Niye. Nikdo se nepohnul, aby se schoval před deštěm, všichni se nechali unášet zpěvem Ammy.

V Brisbane byla Amma přivítána radou starších domorodých Aboriginců, kteří Ammě a shromážděnému publiku zatančili tradiční tance. Kerry Charlton, zástupce starších kmene Gúrijů, přednesl tradiční přivítací požehnání:

„Na svých cestách touto krajinou, zůstaň silná a vysoká jako železný strom.

Ať tvé kořeny jsou jako křídla, která tě ponesou výš a výš, jako přítel, který přináší tvůj dar.

Ať tvé nohy jemně našlapují po naší zemi, a šepot odvěkých rytmů ti pomůže porozumět, a přestože jsme rozdílní, jsme také všichni stejní.

Moudrost Gúriiů z pradávných věků přetrvá.

Vítej. Raduj se na své cestě.”

Na závěr Ammu přivítala Miriam-Rose Ungunmerr-Baumann, představitelka starších Aboriginců z komunity Nauiyu ze severního teritoria, členka národního zastupitelstva federální vlády a členka Řádu Austrálie za její výjimečné úspěchy a službu domorodým obyvatelům. Slova Miriam-Rose byla moudrá a nesla se halou, v níž přítomní naslouchali v naprostém tichu. Všichni cítili, že promlouvá jménem všech australských domorodců, v jejím hlase zněla moudrost věků, jež rozpoznala vzácnost Amminy návštěvy a jejího poselství pro všechny obyvatele Austrálie i celého světa.

“Existuje něco, co nás přesahuje, co promlouvá námi všemi. Je to duch lásky. Propojení, sounáležitost: tyto věci spojují nás všechny. Jsem Ammě vděčná za to, že nás pozvala, abychom se k ní připojili a vyzvala propojení domorodých obyvatel.

Tam, kde žiju, máme velkou řeku. Živí a zásobuje nás. Pod zemí se nacházejí prameny, jež vyživují tuto řeku. I uvnitř nás se nachází hluboký pramen: promlouváme k němu a on k nám. Všichni máme hlubokou potřebu naslouchat našemu vnitřnímu duchu a propojit se s ostatními. Doufám, že naše setkání s Ammou přinese Austrálii hlubší duchovní poznání, abychom dokázali naslouchat jeden druhému a spolupracovali pro blaho našich dětí. Věřím, že duch uvnitř nás bude vzkvétat a sílit, když otevřeme svá srdce a budeme naslouchat jeden druhému.”

Připoutání k odpoutání: Otázky a odpovědi s Ammou

  1. ledna 2017, ašram Amritapuri, meditace na pláži

Kolem Ammy se na pláži shromáždily devotees k meditaci. Jemné šumění vln a vánek ztišily mysl všech přítomných. Po nějakém čase stráveném kontemplací se přihlásil jeden z oddaných a položil Ammě otázku:

“Ammo, žádáš nás žít život lásky a soucitu, ale zároveň nám říkáš, že máme praktikovat odpoutání. Nevím, jak mám praktikovat odpoutání bez toho, že bych se vzdal i lásky. Jak můžu praktikovat odpoutání a zároveň žít život naplněný láskou a soucitem?”

Spiritualita je milování sebe sama a přijetí toho, co přichází

Amma odpověděla: “Spiritualita je milování sebe sama a přijetí toho, co přichází. Odpoutání je postoj přijetí, když poznáme přirozenost světa a lidí. Vnímej cukr jako cukr a sůl a jako sůl, krávu jako krávu a slona jako slona. Nezkoušej vidět krávu jako slona a slona jako krávu. Cukr a sůl vypadají stejně, ale když přidáš místo cukru do čaje sůl, stěžuješ si pak na chuť. Je to tvoje vlastní chyba, když zaměníš sůl za cukr. Vnímej všechno ve své přirozenosti, a přijmi to takové, jaké to je.”

“Například, někdo může být známý tím, že ve svém vyprávění přehání. Pokud to o té osobě víš, nebudeš mu jeho báchorky věřit, i když ostatní mu uvěří a nechají se jeho vyprávěním zmást. Když víš, že přehání, nenecháš se nachytat jako ostatní.”

“Můžeš o někom smýšlet velmi dobře, ale po určité době vzájemné interakce se může tvé vysoké mínění o něm rozplynout. Stejně tak si můžeš o někom napoprvé myslet, že je zbytečný, ale po nějakém čase stráveným s touto osobou můžeš zjistit, jak je skvělý. V těchto případech jsi vytvořil někoho skvělého a někoho bezcenného, oba názory jsou jen tvé výtvory, a to je důvod, proč potřebuješ všechno vidět tak, jaké to je. Je zapotřebí porozumět přirozenosti věcí a lidí, a paks tím žít v souladu.”

Neočekávej nic na oplátku, když dáváš

“Očekávání jsou tvé výtvory, a stejně tak i smutek. Spiritualita je praktický přístup k životu. Pravé připoutání je odpoutání. Pravé odpoutání je připoutání. Vidět ostatní jako sebe samého, to znamená odpoutání. ”

Na vysvětlenou Amma vyprávěla příběh.

“Možná, že během doby, kdy jsi chodil do školy, tvůj přítel potřeboval peníze na knihy, jídlo, oblečení a podobně. Po mnoha letech ses ty sám dostal do finančních potíží. Tvůj přítel, kterému jsi pomohl během školních let, je nyní bohatý a má výbornou práci. Napadne tě poprosit ho o pomoc, protože si pamatuješ, žes mu pomohl a myslíš si, že ti teď určitě tvou laskavost oplatí. Ale když se s ním potkáš, zjistíš, že ti pomoci nechce.”

“Jako v tomto případě, neměli bychom očekávat nic nazpět když dáváme. Pokud opravdu musíme něco očekávat, pak bychom se měli naučit očekávat dobré i zlé. Když zasijeme semínko, může vyrůst i nemusí, může nést plody ale i nemusí – může se stát cokoli. Pokud investuješ peníze na burze, můžeš očekávat zisk, ale můžeš i o peníze přijít. Mohou nastat obě situace. Měli bychom rozvíjet přístup, kdy jsme připraveni přijmout obě z těchto možností. Toto znamená odpoutání. Toto znamená porozumět přirozenosti světa, přijmout obě možnosti a jít dál. Žij život bez závislosti. Vyrůstali jsme se závislostí od svého dětství a žijeme s ní dál, a není lehké to změnit. Opravdové připoutání je odpoutání.”

Amma pak začala rozvíjet tuto myšlenku.

Očekávání a odpoutání

“Odpoutání je stav, ve kterém vnímáš ostatní jako sebe samého. Když vidíš ostatní jako sebe samého, znamená to opravdové odpoutání. Tento stav je odpoutání. To, co máme teď, jsou jen očekávání. Máš rád krávu, protože ti dává mléko. Pokud mléko přestane dávat, pošleš ji k řezníkovi. Žena a muž se berou v očekávání lásky jeden od druhého. Pokud se jim lásky nedostává, zlobí se, hádají, a skončí rozvodem. Žebráme jeden od druhého, ale láska, po které toužíme, je v nás. Pokud nevíme, že je v nás, hledáme ji zvenčí.”

Amma pak vyprávěla příběh babičky, která ztatila svůj dimantový prsten. Hledala na ulici a po nějaké době pátrání se přidali na pomoc kolemjdoucí. Zeptali se, kde přesně prsten ztratila. Řekla: “Ztratila jsem ho ve svém domě.” Kolemjdoucí se divili: “Tak proč hledáš tady venku?” Řekla: “Protože v mém domě je tma, a tady venku je světlo.” Amma zakončila vyprávění: “My hledáme stejným způsobem radost a lásku venku.”

Správné připoutání

“Když poznáme přirozenost měnícího se světa a zůstaneme ukotveni ve svém středu, měli bychom milovat druhé. To je správné připoutání. Ten, kdo je dnes přítel, se může zítra stát nepřítelem, a dnešní nepřítel může být zítra přítelem, protože naše mysl se neustále proměňuje. V tomto měnícím se světě je jedna věc neměnná, na jejímž základě se odehrávají všechny změny, a to je já, átman. Probuď se do tohoto stavu. Lidské zrození má za cíl poznat toto já (neměnný základ).”

Vše je Jedním

“Vše je jeden átman. Vidíme sto odrazů slunce ve sto džbánech s vodou, ale ve skutečnosti je jen jedno slunce. Strom je bráhman a stejně tak i semínko je bráhman, jen semínko se ještě nestalo stromem. Strom je připraven dát stín, potravu i přístřeší – dovede pomoci druhým, zatímco semínko ještě ne. Měli bychom se rozvíjet do stavu, kdy můžeme pomoci druhým. Oba, semínko i strom, jsou bráhman, ale jen strom rozvinul plně svůj potenciál (nabízí stín, potravu, přístřeší atd.), zatímco semínko, přestože je bráhman, jen obsahuje potenciál, že se rozvine ve strom. Potenciál je zde, jen jsme ho zatím neproměnili.”

 

Guru je správné klima

“Aby semínko rostlo, potřebuje vhodné klima. Jabloním se nebude dařit v tropech nebo na poušti a datle neporostou v Himalájích. Předčasně narozené dítě potřebuje inkubátor. Stejně tak i my potřebujeme vhodné podmínky pro svůj rozvoj, a to je přítomnost gurua. Přítomnost gurua je pro nás totéž co ideální klima pro rostlinu. Guru má zkušenost, co je skutečné. Buď v jeho přítomnosti a nech se vést. Guru je ten, jenž zakusil absolutno. Tím, že jsme v kontaktu s guruem, jsme okamžitě spojeni s jeho věděním. Když máš gurua, je to jako cestovat expresní linkou. Můžeš dosáhnout svého cíle rychleji.”

Soucit v akci

“Když si vlastním prstem poraníme oko, opečujeme ho stejným prstem, protože obě tyto části jsou součástí stejného celku, nás. Musíme se probudit do takového stavu jednoty. Bolest jiných je tvou bolestí, radost jiných je tvou radostí.”

“Neměli bychom plakat nad někým, kdo je slepý, ale vzít ho za ruku a pomoci mu přejít cestu. Namísto abychom litovali hladových, měli bychom je nakrmit nebo ukázat jim, kde mohou jídlo najít. Přemýšlej o tom, co můžeš udělat pro společnost. Skutečné připoutání je odpoutání. V tomto stavu se na nikoho nezlobíš, nic od nikoho neočekáváš. Je to mysl, která vytváří pocit štěstí či neštěstí. Jestliže znáš přirozenost mysli, dílo je hotovo.”

Jak funguje tělo a mysl osvobozené bytosti; není co ztratit ani čeho se vzdát

12.3. 2017, ašram Amritapuri

V podvečer se Amma dostavila na večerní meditaci do velké bhadžanové haly plné návštěvníků a rezidentů ašramu. I když většina lidí již v hale seděla a meditovala delší dobu, její přítomnost, jakmile se posadila a zavřela oči, měla na všechny kolem nesmírný vliv. Celou halu prostoupil téměř hmatatelný klid, který meditujícím umožnil se hlouběji ponořit do jejich nitra.
Po meditaci se Amma tázala, má-li někdo nějaké otázky. Jeden muž se přihlásil: „Ammo, slyšel jsem, že realizovaní mistři vykonávají nějakou aktivitu, aby udrželi v činnosti své tělo. Co pro fungování svého těla děláš ty?“
Amma odvětila:
„Osvobození (poznání naší Podstaty) a tělo spolu nijak nesouvisí. Poznat Podstatu znamená vidět druhé jako Podstatu sebe sama, vidět radost druhých jako svou radost, utrpení druhých jako své utrpení. Když se prstem píchnete do oka, budete chtít ošetřit jak prst, tak své oko – takové je jednání osvobozené bytosti.“

„Odpouštět chyby a milovat každého – to je osvobození. Vnímat bolest a radost druhých jako své vlastní, s láskou a soucitem odpustit, takový je stav realizace. Jako zrcadlo, které odráží obraz, aniž by k němu bylo připoutáno, zažíváte pocity druhých, aniž byste se k nim poutali. Nikdo od vás není oddělen, jako tisíc nádob zrcadlících slunce – přestože existuje množství odrazů, slunce je jen jedno.“

Přijetí a odpoutanost
Amma poté hovořila na téma odpoutanost a přijetí. „Ti, kdo dosáhli realizace, zaujímají postoj úplného přijetí. Znají povahu světa a žijí jako loď plující v oceánu – loď je sice ve vodě, ale v lodi žádná voda není. Žijí ve světě, ale svět si do svého nitra nepustí. I když jsou ve světě aktivní, svět je nijak nepoutá a jsou od něj osvobozeni.“

Mysl a tělo
Poté, co vysvětlila stav realizace, promluvila Amma o rozdílu mezi tělem a myslí. „K udržení těla potřebujete jíst jako ostatní, ale mysl osvobozeného mistra funguje jinak než mysl druhých lidí. Co se týče jídla, realizované bytosti mohou žít jako krajta – a jíst jen jednou či dvakrát týdně. Když jste v těle, jídlo je nutné, ale to, co jíte, není důležité. Důležitá je mysl. Vezměme si příklad portýra a vědce; jeden používá hlavu k nošení nákladu, druhý k objevování přírodních zákonitostí. Stejně tak bytost, která je realizovaná. Přestože má stejnou anatomii jako ostatní, používá mysl jiným způsobem.“

Spirituální mysl a světská mysl
Poté Amma pokračovala několika příklady, v nichž vysvětlila rozdíl mezi myslí duchovního hledajícího a myslí běžného člověka. „Běžný člověk je jako obyčejná deseti či dvaceti wattová žárovka a duchovní hledající je jako zesilovač. Je-li mysl roztříštěná, ztrácí svou sílu. Jako řeka, která má množství bočních proudů. Když se vám podaří je všechny svést do jednoho jediného, řeka získá sílu a schopnost vyrábět energii. Jako čočky vystavené slunečnímu světlu získají schopnost zapalovat. Rozdíl mezi běžným člověkem a duchovním hledajícím je ve stupni jejich mentální koncentrace.“

„Když si vezmeme příklad jednotlivých vzorků vody o rozdílné teplotě, tak je nám jasné, že převařená voda je zbavena všech bakterií, zatímco vzorky vody o nižších teplotách jich mají rozdílné množství. A dále, existuje slaná, čerstvá a filtrovaná voda. Všude se jedná o vodu, ale její kvalita vytváří rozdíly.“

Jak nejlépe využít přítomnost osvobozené bytosti
Posléze Amma promluvila na téma, jak nejlépe využít čas, jsme-li v přítomnosti realizované bytosti (mahátma). „Přítomnost realizované bytosti bychom měli využít tím, že se naučíme být trpěliví. Dotek, myšlenka a pohled této bytosti mají sílu pomoci celému světu – jako slepice, která svým dotekem přispívá k vylíhnutí vajec, jako ryba, která pomáhá vejcím svým starostlivým pohledem nebo želva, která naklade vajíčka do písku a na své hnízdo neustále myslí. Osvobozená bytost funguje stejně a z jejího pohledu, doteku a myšlenek má prospěch celý svět. Svou činností i přístupem, které se mají zakládat na nesobeckém jednání a skromnosti, bychom měli dělat realizovaným bytostem radost.“

Poté Amma vysvětlila výhody jejich přítomnosti. „Mahátma je jako řeka, plyne neustále a bez úsilí. Když na břehu vykopete díru, voda ji zaplní. Budeme-li skromní, realizované bytosti k nám připlují a naplní nás svým požehnáním. Abychom v přítomnosti takových bytostí pocítili radost, musíme otevřít svá srdce – pouze tehdy se z přítomnosti mahátmy můžeme radovat.“

Mahátma – jeho činnost a tělo

Poté se Amma rozhovořila o vztahu, který má mahátma ke svému fyzickému tělu. „Pro realizovanou bytost je vše Brahman. Jako květ, který jednoho dne opadá, i tělo jednou nenávratně odejde. Mahátma ke svému tělu není připoután. Ve skutečnosti, neexistuje nic, co by ztratil, nic, co by odložil. Je jako slunce; my vidíme jeho východ i západ, ale ve skutečnosti slunce nikdy nevychází ani nezapadá, ale svítí neustále. Átmán je stejný. Je beze změny. Jako železné předměty, které se v přítomnosti magnetu začnou pohybovat, chová se átmán jako magnet – je nehybný, i když se tělo realizované bytosti začne pohybovat. Vše, co mahátma vykonává, je pro okolní svět.“

„Mahátma je jako vyschlé arašídy nebo kokosové ořechy, není připoután ke své skořápce; pro něj je tělo jen takovou skořápkou. Své tělo může opustit kdykoli se mu zachce, jako had, který se svléká ze své kůže. Realizované bytosti však kvůli okolnímu světu v těle zůstávají. Veškerá jejich činnost existuje pouze za účelem udržení dharmy.“
„V současnosti lidé rádi diskutují o védántické filozofii, ale nechtějí ji žít,“ zakončila Amma toto téma.

Všichni přítomní s úžasem poslouchali satsang, který poskytnul nevšední pohled na vnitřní fungování jejího nitra. Slunce právě začalo zapadat a nastal čas večerních bhadžanů. S tichou myslí a v meditativním rozpoložení všichni kontemplovali vyřčená slova. Pouhá myšlenka na hluboký stav odpoutání a nesobeckost realizované bytosti v jejich středu stačila k tomu, aby každý z přítomných pocítil respekt a naději. Bylo jasné, že takto osvobozené bytosti nejsou jen darem pro celé lidstvo, ale představují intenzivní hybnou sílu, která mění všechny, jež sdílí radost z jejich přítomnosti.

Ke štěstí je v životě třeba přijímat jeho světlé i stinné chvíle s vyrovnanou myslí

1. leden 2017, Amritapuri, výňatky z novoročního projevu Ammy

Rok 2016 již patří minulosti spolu s ostatními zkušenostmi, které jsme v životě nasbírali. Před námi je nový rok, do něhož vstupujeme s nadějí a očekáváním. Každý nový rok představuje dosud nepopsanou stránku našeho života. Je jen na nás, jakými slovy ji zaplníme. Mohou to být poselství lásky, soucítění, pokoje a uvědomění. Mohou to být myšlenky plné nenávisti, zlosti, temnoty. Kéž naplníme pero rozlišování (vivéka) inkoustem vynaloženého úsilí a tyto bílé listy popíšeme svěžími řádky.

Kéž se naše tváře v tomto roce rozzáří láskyplným úsměvem. Kéž se naše mysl utiší a odpoutá od úzkosti a strachu. Kéž v našich srdcích vytryskne pramen soucítění. Kéž naši mysl prosvítí slunce rozlišování (vivéka) a naším cílem se stane svět, kde vládne mír a soulad.

Mnoho lidí tvrdí, že uplynulý rok nebyl dobrý. Měli bychom se zamyslet, čí je to vina. Nemůžeme si za to sami? Využili jsme tento rok k tomu, abychom se něčemu naučili, rozvíjeli se a stoupali výše? Nebo jsme jej promarnili malichernostmi?

Stejně jako obchodník večer co večer počítá své má dáti dal, nový rok je příležitostí k tomu, abychom se ohlédli za rokem právě uplynulým a zamysleli se. Nový rok nás k tomuto sebezpytujícímu pohledu vyzývá. Nahlédněme do svého nitra a zeptejme se: “Kde jsou mé zisky? Co kde zůstávám dlužen?” Učiňme jasné rozhodnutí pokročit na duchovní cestě a dát sbohem všem svým temným stránkám.

V uplynulém roce jsme byli svědky řady tragédií a potíží ve světě. Tisíce lidí přišly o život ve válkách a násilných střetech. Mnozí se stali obětmi teroristických útoků. Jiní zemřeli při živelných katastrofách a nespočet dalších přišlo o své celoživotní úspory. Uprchlická krize dostoupila vrcholu. Lidskou mysl zaplavil strach a beznaděj. Navzdory všemu bychom si neměli zoufat, vždyť schopnost čelit těmto situacím dřímá v každém z nás. Když si všichni podáme ruce, zůstaneme i před těmi nejhoršími problémy vyrovnaní a optimističtí.

Nemá smysl se strachovat o budoucnost. Život ze své podstaty přináší příznivá i nepříznivá období. Spiritualita nás učí přijímat vše s vyrovnanou myslí. Stačí změnit svůj vnitřní postoj, a budeme schopni pružně reagovat na všechny změny v okolním světě. Dobrý plavec se cítí v oceánu jako ryba ve vodě, ale neplavec se bez záchranného kruhu utopí. Kdo nahlédne duchovní hodnoty, ten se i lépe vyrovnává se vším, co přichází. Někteří lidé nedokážou svým problémům čelit a hroutí se. Duchovní člověk zůstává i během těžkých životních zkoušek zcela klidný.

Atitihi devo bhava. V indické kultuře obzvláště platí: Host (atithi) do domu, Bůh do domu. Tímto hostem nejsou míněni pouze lidé, ale i jakékoli náhlé situace, které v našem životě vyvstanou. Vše, co přichází, bychom měli přijímat radostně. Tak s každou situací postoupíme o krůček blíž k dokonalosti.

Náročné situace v nás mohou vzbuzovat pocity zastrašení. Musíme je zpracovávat s bdělou pozorností a neklesat na duchu. A pokud i přesto neuspějeme, neměli bychom se poddávat pocitům sklíčenosti. Naopak, každou prohru lze vnímat jako odrazový můstek k dosažení úspěchu.

V životě není důležité dokázat “velké” věci. Bohatě stačí, když budeme s druhými jednat laskavě, věnujeme jim srdečný úsměv, a s ochotou a trpělivostí budeme naslouchat jejim problémům.

S novým rokem slunce nezačne vycházet na západě; dvě a dvě budou pořád čtyři, ne pět. Samotná změna číslice nic neznamená. Ve svých rukou máme jen přítomný okamžik. Snažme se jej využít proaktivně a věnujme se činnostem, které přinesou změnu k lepšímu. Umiňme si, že nebudeme utrácet peníze za výstřednosti. Stejné peníze mohou pomoci nemocným dětem a mohou někomu změnit život. Jistě, smrt je v konečném důsledku nevyhnutelná a my nejsme schopni zachránit každého. Ale pokud naše pomoc prodlouží život třeba jen jedinému takovému dítěti, pro jeho rodiče to bude mít nevyčíslitelnou hodnotu.

Když se do našeho jednání začne promítat soucítění, tehdy skutečně naplníme pravdy z upanišád o naší jednotě s Bohem: tat tvam asi (“Ty jsi To”) a aham brahmasmi (“Jsem Bráhmán”). Když se dloubneme do oka, nezlobíme se proto na svůj prst. Naopak, stejným prstem si oko promneme, protože si uvědomujeme, že jak prst, tak oko jsou částí našeho těla. Začneme-li vnímat druhé jako sebe, v našem srdci se spontánně probudí soucítění. Naučme se promíjet a přecházet chyby ostatních stejně benevolentně jako své vlastní. Snažme se povznést nad hněv, který cítíme k těm, kdo nám ublížili. Těm, kteří vůči nám chovají zášť, napišme vlídný dopis či e-mail. Možná se jim po jeho přečtení uleví a jejich zloba vyprchá. Dávejme najevo vděčnost svým blízkým a milovaným. Všechno toto musí v našem novém roce zapustit pevné kořeny. Takové činy mohou znamenat opravdový převrat – znovuzrození.

Poučme se z chyb z minulého roku a do nového roku vkročme se zvýšenou bdělostí, nadšením a optimistickou vírou. Rozšiřujme své obzory poznání. Modleme se za rok plný požehnání plynoucího z nezištných skutků.

Amma se modlí k Paramátmánu, aby se to jejím dětem podařilo. Amma přeje všem svým dětem přešťastný nový rok 2017.

Každou překážku změňte v odrazový můstek

25. 12. 2016, Ašram Amritapuri

Výňatky z vánočního projevu Ammy

Když většina lidí mluví o vánocích, většinou zmiňují šťastné chvíle strávené v kruhu rodiny, skvělé jídlo, napečené cukroví a v neposlední řadě to, co dostali pod stromeček. Jen stěží nalezneme někoho mluvit o modlitbách a duchovní praxi, kterou prováděl nebo o úsilí, které vynaložil k tomu, aby aplikoval Kristovo učení v praxi. Pravdou však je, že skutečná oslava vánoc se týká právě tohoto úsilí. Amma netvrdí, že jiné formy oslav nejsou potřeba, chce jen říci, že vánoce mohou získat skutečný význam, jen pokud je využijeme k zamyšlení se nad životem a učením Krista a ke zhodnocení našeho duchovního pokroku. Pravá láska k Pánu nastává, jakmile dokážeme zvnitřnit ideály, které zastupuje; protože ty nám pomohou nalézt království Boží ve svém nitru a transformovat náš život tak, abychom jej dokázali prožít ve službě svým bližním.

Šrí Krišna, Šrí Ráma i Kristus – všichni ve svém životě museli podstoupit mnoho nesnadných úkolů. Vždy jim však čelili s odvahou, aniž by propadali zoufalství a nejen to, z každé překážky si udělali odrazový můstek – v tom spočívala jejich velikost. Na příkladu svého života nám ukazují, že když se upřímně snažíme o vyšší cíl, neexistuje nic, co nás může zastavit. I nyní, o tisíc let později, nalézáme v jejich životech inspiraci a nesmírnou sílu.

Svátky jako jsou vánoce, pro nás představují příležitost, jak prakticky aplikovat ideál sdílení a vzájemné pomoci. Veškeré požehnání, které jsme v životě získali, není výsledkem pouze našeho úsilí. Za své úspěchy vděčíme také všem, kteří nás mají rádi, protože nám pomáhají, modlí se za nás a dávají nám své požehnání. Neměli bychom tedy zapomínat, že máme vůči nim jistý dluh. Vánoce tak představují vhodnou příležitost, jak těmto lidem poděkovat. Náš duchovní pokrok bychom měli hodnotit i v tomto duchu a čas od času si s vděčností vzpomenout na všechny, kteří nám na naší cestě pomohli. Pokud existují lidé, kteří nám působí problémy, musíme získat sílu, abychom dokázali odpustit a zapomenout. Tento postoj lze přirovnat k palivu, které nám umožní vydat se na dlouhou cestu vpřed.

Vánoční strom představuje symbol stromu života. Jako na vánočním stromečku nalézáme mnoho zavěšených ozdob, tak i náš lidský život je požehnán mnoha dary – schopností rozlišovat, láskou, soucítěním a schopností odpouštět a naším úkolem je, tyto dary využít co nejlépe. Na vrcholu vánočního stromu je zavěšena velká hvězda. Symbolizuje cíl lidského života: tj. poznání naší jednoty s Nejvyšším. Právě na tento cíl bychom měli za využití svých od Boha pocházejících schopností dosáhnout.

Zárodky spirituality v našem nitru začnou klíčit, jakmile je začneme zalévat vodou soucítění. Děti, ve svém srdci bychom měli najít prostor i pro ostatní. Přeji si, aby se vám to všem podařilo.

Amma své děti nabízí Nejvyššímu (Paramátman) a všem přeje krásné a radostné vánoce!

Om lokah samastah sukhino bhavantu

Ať jsou všechny bytosti ve všech světech šťastné!

 

Pouto mezi učitelem a žákem trvá navěky. Z poselství Ammy ke svátku Gurupurnima

20. července 2016

16-gp3
Pokud bychom chtěli spočítat všechny oslavy svátku Gurupurnima od doby, v níž tato tradice vztahu žáka a učitele vznikla, došli bychom k číslu několik desítek tisíc. Tyto oslavy jsou jako značky na silnici, které nám ukazují správnou cestu. Abychom ale pochopili pravý význam těchto oslav, musíme se podívat za vnější podobu púdž a tradičních zvyků, které se v tento den konají.

V každém lidském životě nalezneme řadu vztahů. Ale vztah učitele a žáka není jako žádný z nich. Je to ve skutečnosti jediné pouto založené na lásce, které je věčné a nezničitelné. Základem všech ostatních vztahů je závazek, připoutání. Ve vztahu mezi učitelem a žákem ale nic takového neexistuje. Učitel totiž přivádí žáka na cestu, které jej dovede daleko od takových závazků až ke konečné svobodě.

Mezilidské vztahy jsou jako dva pramínky vody tekoucí vedle sebe. Vztah učitele a žáka je ale zcela jiný. Je to, jakoby žák stál v mocném proudu řeky Gangy, který padá z nebes na Šivovu hlavu a z ní pak dál na zem. Nadpozemská přítomnost duchovního učitele a nekonečný proud milosti žákovi pomáhá, aby se očistil.

Ve skutečnosti je učitel pouhou přítomností. Otázka “Je Mistr tělo nebo duše?” nemá žádnou odpověď. Učitel je vždy ve stavu jednoty s nejvyšším bytím a pojmy jako “já” nebo “moje” pro něj proto nemají žádný význam. Jakmile je ego zničeno, stane se z fyzického těla prázdná schránka, která není spojena s duší. Proto učitel nemůže být tělem. I takové tvrzení je ale nepřesné, protože my můžeme z učitele vidět právě jen jeho tělo. Pravdou tedy je, že učitel je pouhá přítomnost, podobně jako nekonečná obloha.

Pro učitele, který se dostal za hranice rozlišování příjemného a nepříjemného, neexistuje myšlenka “Já jsem učitel a ty jsi žák. Já jsem víc a ty jsi míň”. Učitel nemá žádná přání nebo požadavky. Z tohoto pohledu ve vztahu učitele a žáka existuje jen žák. Učitel by měl být jako měsíční svit, který neustále září v srdci žáka. Vztah učitele a žáka je věčným svazkem, který nás pojí s boží přítomností.
– úryvky z poselství Ammy ke svátku Gurupurnima 19. července 2016 v Tokiu

Položení základního kamene pro nemocnici Amrita v Dillí

V aglomeraci Dillí byl položen základní kámen pro Nemocnici Amrita se 2 000 lůžky.

  1. května 2015 – Faridábád, Harijána

Manohar Lal, premiér indického státu Harijána, položil základní kámen nové nemocnice Amrita (Amrita Institute of Medical Sciences & Research Centre). Zařízení se dvěma tisíci lůžky postaví organizace Mátá Amritánandamají Math (MAM) na okraji města Faridábád. Slavnostního položení se zúčastnil také místopředseda MAM Swámí Amritaswarupananda Puri.

Swámí Amritaswarupananda přivítal pozvané hosty a přečetl zprávu od Ammy: „Soucit je začátkem a zároveň i vyvrcholením duchovního života. Přeji si, aby se tato nová nemocnice stala místem služby lidstvu a pomoci nemocným. Přeji si, aby všichni, kdo v této budově budou pracovat, přistupovali ke všem svým činnostem s láskou a soucitem. Kéž je tato instituce zároveň nemocnicí i chrámem, kde se budou léčit nemoci těla i ducha.“

Premiér státu Harijána Manohar Lal chválil Ammu a její charitativní činnost: „Indie má dlouhou tradici světců, kteří zasvětili svůj život tomu, aby měnili společnost k lepšímu a pomáhali chudým. Amma je jejím zářným příkladem. Je ztělesněním lásky a soucitu a neúnavně se zasazuje o lepší život pro celé lidstvo. Služba chudým je pro ni tou nejvyšší formou zbožnosti. Její charitativní organizace pomáhají po celém světě zlepšovat situaci v oblasti vzdělání a zdraví. Blahopřeji obyvatelům města Farijábád a všem ve státě Harijána, že právě tady vznikla nejmodernější nemocnice pro dva tisíce pacientů, která zároveň bude sloužit jako výukové a výzkumné centrum. Z něj budou mít prospěch také lidé z okolních měst, jako jsou Dillí, Palwal, Mewat, i z dalších oblastí státu Uttarpradéš.“

Krišnan Pal Gudžár odhalil model budoucí nemocnice Amrita ve Faridábádu.

„S kapacitou dvou tisíc lůžek bude nemocnice Amrita největší nemocnicí v aglomeraci Dillí,“ řekl bývalý vládní úředník Satyananda Misra, který se stane jejím novým ředitelem.

Budova nemocnice bude splňovat i přísné ekologické limity: bude mít nulovou uhlíkovou stopu, nebude vypouštět do okolí žádnou odpadní vodu a elektrickou energii bude čerpat nejméně ze 45% ze slunce. Také stavební materiály budou šetrné k přírodě. Přes 70 procent plochy kampusu bude pokrývat zeleň, místní druhy stromů a rostlin a jezírka. Celková rozloha kampusu bude 0,4 km2.

 

Nový dokument o Ammě na Youtube Science of Compassion

Science of Compassion je nový dokument  o Ammě, který byl natočen v roce 2013 během jejích 60-tých narozenin.

Světoznámý indický producent Shekhar Kapur se osobně s Ammou setkal a měl jedinečnou příležitost se Ammy zeptat na otázky, na které hledal odpovědi celý život.

V dokumentu také uvidíte krásné záběry na Amritapuri (spirituální komunitu, kterou Amma na žádost svých žáků založila před více než 30ti lety).

Tento dokument najdete na:

www.youtube.com/watch?v=YsxZI0PBl_A

Dokument o humanitární činnosti Ammy

Dokument o  humanitárních aktivitách Ammy je teď možné shlédnout na internetu i v češtině: https://vimeo.com/147049043. Film je také volně ke stažení.