Humanitární pomoc

Embracing the World (ETW), volně přeloženo jako Svět v náručí, je mezinárodní skupina neziskových charitativních organizací, které založila celosvětově známá humanitární a duchovní představitelka Máta Amritánandamají (Amma) v roce 1981. V současnosti zahrnují široké spektrum dobročinných projektů, které se snaží mírnit těžký úděl chudých na celém světě zajištěním pěti základních potřeb – jídla, bydlení, vzdělání, zdravotní péče a hmotného zabezpečení – kdekoli a kdykoli je to možné. Věříme, že naplnění těchto potřeb je základním právem každé lidské bytosti a že je povinností každého z nás snažit se za všech sil, aby jednoho dne všichni lidé mohli žít důstojně, v bezpečí, jistotě a míru. Věříme také, že každý, chudý nebo bohatý, má možnost měnit životy druhých a že každý nezištný čin je důležitý. Jsou to totiž právě naše nezištné činy, které jsou klíčem pro opravdový mír – mír v jednotlivci, mír v komunitě, mír mezi rozdílnými kulturami, národy a vyznáními. Embracing the World je celosvětová síť charitativních projektů vzešlých z M.A. Math, nevládní organizace se zvláštním poradenským statusem při OSN.

Embracing the World v současnosti pracuje na projektech v následujících oblastech:

PODPORA ŽEN
Embracing the World pomohlo více než 100.000 žen z celé Indie v jejich tíživé ekonomické situaci tím, že jim poskytlo profesní vzdělání, počáteční kapitál, marketingovou asistenci a pomoc při zakládání spořících mikroúčtů tak, aby mohly začít s vlastním podnikáním z domova.

VZDĚLÁNÍ PRO KAŽDÉHO
Embracing the World si dala za cíl poskytnout sto tisíc stipendií pro děti z chudých rodin po celé Indii. Organizace také provozuje školy pro sluchově a mentálně postižené děti. Pro kmenové populace v Indii zajišťuje vysoce úspěšné a ceněné programy na podporu gramotnosti a profesního vzdělávání.

POMOC PO KATASTROFÁCH
Embracing the World darovala 46 milionů dolarů na podporu obětí , které v roce 2004, zasáhla vlna tsunami. Dále  milion dolarů pro oběti zemětřesení a tsunami v Japonsku v roce 2011, 1 milion dolarů obětem hurikánu Katrina a přes 12 milionů dolarů pro oběti velkých záplav v Indii. Organizace také poslala materiální podporu na Haiti.

DĚTSKÉ DOMOVY
Embracing the World provozuje sirotčinec v Kerale, který za posledních dvacet let zajistil péči pro více než 5000 dětí. V roce 2011 byl otevřen sirotčinec v Keni pro 100 dětí v kritických životních situacích.

BOJ PROTI HLADU
Embracing the World každý rok nasytí přes 10 milionů lidí z celé Indie a přes 100.000 lidí v ostatních zemích. Kmenovým komunitám v odlehlých částech Indie pravidelně dodává rýži, mléko a další základní potraviny.

ZDRAVOTNÍ PÉČE
Od roku 1998 poskytla ETW bezplatnou zdravotní péči v celkové hodnotě přes 60 milionů dolarů.  Ve specializované nemocnici s 1400 lůžky v Kochi a pěti oblastních nemocnicích v jižní Indii bylo zdarma ošetřeno více než 2,2 milionů pacientů. Organizace také spravuje centrum pro HIV pozitivní pacienty.

PODPORA KOMUNIT
Embracing the World poskytuje celoživotní finanční podporu pro více než 55.000 vdov a zdravotně postižených v Indii, provozuje domovy pro seniory, starým a nemohoucím zajišťuje rozvoz jídla domů, přispívá na svatby chudým a organizuje bezplatné meditační kurzy pro vojáky, vězně a zájemce z řad veřejnosti.

EKOLOGICKÉ PROJEKTY
Prostřednictvím mezinárodní ekologické pobočky GreenFriends se naši dobrovolníci podílejí na ekologických projektech po celém světě. Zároveň vytváří trvale udržitelný životní styl v komunitách Ammy center po celém světě, který má dál sloužit jako příklad a inspirace. GreenFriends jsou také členem kampaně OSN Miliarda stromů (Billion Tree Campaign), v rámci níž po světě vysázeli přes milion stromů.

VĚDECKÝ VÝZKUM PRO LEPŠÍ SVĚT
V laboratořích Univerzity Amrita vědci, kteří pro Embracing the World dobrovolně pracují, posouvají hranice poznání v širokém spektru vysoce specializovaných oborů. Všechny výzkumné projekty mají stejný cíl: najít možnosti, jak využít moderní technologie k tomu, aby bylo možno jejich prostřednictvím dokázat poskytnout cílenou a účinnou pomoc jednotlivcům i celým skupinám v případě nouze.

VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
Kampaň Amala Bharatam (Amala Bharatam Campaign, ABC) je program, který má za cíl podpořit veřejné zdraví a vrátit Indii její původní krásu. Prostřednictvím ABC naši dobrovolníci čistí veřejné prostory, staví veřejná WC a šíří osvětu o tom, jak správně nakládat s odpadem. Úklidových výjezdů do terénu se už uskutečnilo více než tisíc. Program se velmi rychle šíří celou Indií.

VÝSTAVBA DOMŮ
Embracing the World zatím po celé Indii postavila přes 45 000 budov pro lidi bez domova. Než pouhé jednotlivé domy se Embracing the World snaží vytvářet celé komunity, které budou mít vlastní radnice, silnice, elektřinu, kanalizaci a čistou pitnou vodu.

INSTITUCE AMRITA
Mata Amritanandamayi Math (MAM) provozuje ášram Amritapuri a jeho pobočky v Indii a dalších zemích, dále Univerzitu Amrita, která patří mezi nejrychleji se rozvíjející univerzity v Indii, a celkem 47 základních škol Amrita Vidyalayam působících napříč Indií.

Pro další informace navštivte stránky www.embracingtheworld.org