Pouto mezi učitelem a žákem trvá navěky. Z poselství Ammy ke svátku Gurupurnima

20. července 2016

16-gp3
Pokud bychom chtěli spočítat všechny oslavy svátku Gurupurnima od doby, v níž tato tradice vztahu žáka a učitele vznikla, došli bychom k číslu několik desítek tisíc. Tyto oslavy jsou jako značky na silnici, které nám ukazují správnou cestu. Abychom ale pochopili pravý význam těchto oslav, musíme se podívat za vnější podobu púdž a tradičních zvyků, které se v tento den konají.

V každém lidském životě nalezneme řadu vztahů. Ale vztah učitele a žáka není jako žádný z nich. Je to ve skutečnosti jediné pouto založené na lásce, které je věčné a nezničitelné. Základem všech ostatních vztahů je závazek, připoutání. Ve vztahu mezi učitelem a žákem ale nic takového neexistuje. Učitel totiž přivádí žáka na cestu, které jej dovede daleko od takových závazků až ke konečné svobodě.

Mezilidské vztahy jsou jako dva pramínky vody tekoucí vedle sebe. Vztah učitele a žáka je ale zcela jiný. Je to, jakoby žák stál v mocném proudu řeky Gangy, který padá z nebes na Šivovu hlavu a z ní pak dál na zem. Nadpozemská přítomnost duchovního učitele a nekonečný proud milosti žákovi pomáhá, aby se očistil.

Ve skutečnosti je učitel pouhou přítomností. Otázka “Je Mistr tělo nebo duše?” nemá žádnou odpověď. Učitel je vždy ve stavu jednoty s nejvyšším bytím a pojmy jako “já” nebo “moje” pro něj proto nemají žádný význam. Jakmile je ego zničeno, stane se z fyzického těla prázdná schránka, která není spojena s duší. Proto učitel nemůže být tělem. I takové tvrzení je ale nepřesné, protože my můžeme z učitele vidět právě jen jeho tělo. Pravdou tedy je, že učitel je pouhá přítomnost, podobně jako nekonečná obloha.

Pro učitele, který se dostal za hranice rozlišování příjemného a nepříjemného, neexistuje myšlenka “Já jsem učitel a ty jsi žák. Já jsem víc a ty jsi míň”. Učitel nemá žádná přání nebo požadavky. Z tohoto pohledu ve vztahu učitele a žáka existuje jen žák. Učitel by měl být jako měsíční svit, který neustále září v srdci žáka. Vztah učitele a žáka je věčným svazkem, který nás pojí s boží přítomností.
– úryvky z poselství Ammy ke svátku Gurupurnima 19. července 2016 v Tokiu