Položení základního kamene pro nemocnici Amrita v Dillí

V aglomeraci Dillí byl položen základní kámen pro Nemocnici Amrita se 2 000 lůžky.

  1. května 2015 – Faridábád, Harijána

Manohar Lal, premiér indického státu Harijána, položil základní kámen nové nemocnice Amrita (Amrita Institute of Medical Sciences & Research Centre). Zařízení se dvěma tisíci lůžky postaví organizace Mátá Amritánandamají Math (MAM) na okraji města Faridábád. Slavnostního položení se zúčastnil také místopředseda MAM Swámí Amritaswarupananda Puri.

Swámí Amritaswarupananda přivítal pozvané hosty a přečetl zprávu od Ammy: „Soucit je začátkem a zároveň i vyvrcholením duchovního života. Přeji si, aby se tato nová nemocnice stala místem služby lidstvu a pomoci nemocným. Přeji si, aby všichni, kdo v této budově budou pracovat, přistupovali ke všem svým činnostem s láskou a soucitem. Kéž je tato instituce zároveň nemocnicí i chrámem, kde se budou léčit nemoci těla i ducha.“

Premiér státu Harijána Manohar Lal chválil Ammu a její charitativní činnost: „Indie má dlouhou tradici světců, kteří zasvětili svůj život tomu, aby měnili společnost k lepšímu a pomáhali chudým. Amma je jejím zářným příkladem. Je ztělesněním lásky a soucitu a neúnavně se zasazuje o lepší život pro celé lidstvo. Služba chudým je pro ni tou nejvyšší formou zbožnosti. Její charitativní organizace pomáhají po celém světě zlepšovat situaci v oblasti vzdělání a zdraví. Blahopřeji obyvatelům města Farijábád a všem ve státě Harijána, že právě tady vznikla nejmodernější nemocnice pro dva tisíce pacientů, která zároveň bude sloužit jako výukové a výzkumné centrum. Z něj budou mít prospěch také lidé z okolních měst, jako jsou Dillí, Palwal, Mewat, i z dalších oblastí státu Uttarpradéš.“

Krišnan Pal Gudžár odhalil model budoucí nemocnice Amrita ve Faridábádu.

„S kapacitou dvou tisíc lůžek bude nemocnice Amrita největší nemocnicí v aglomeraci Dillí,“ řekl bývalý vládní úředník Satyananda Misra, který se stane jejím novým ředitelem.

Budova nemocnice bude splňovat i přísné ekologické limity: bude mít nulovou uhlíkovou stopu, nebude vypouštět do okolí žádnou odpadní vodu a elektrickou energii bude čerpat nejméně ze 45% ze slunce. Také stavební materiály budou šetrné k přírodě. Přes 70 procent plochy kampusu bude pokrývat zeleň, místní druhy stromů a rostlin a jezírka. Celková rozloha kampusu bude 0,4 km2.