Moudrost je v nás; Vzdělání musí transformovat

Rozhovor s Ammou vedený Shalini Saksenou, redaktorkou indického deníku „Pioneer“, English Daily, o tom, proč duchovní organizace mají provozovat školy a univerzity a vzdělávat mladou generaci.

Jaký je vztah mezi spiritualitou a vzděláním?

Amma: Mluvit o skutečném vzdělání lze jen tehdy, pokud jde ruku v ruce s duchovním poznáním. Bez toho je vzdělání pouhou sbírkou informací. V dnešním světě má přístup k informacím každý, vše lze dohledat na internetu. Ale takové vzdělání netransformuje. Jen živí intelekt. Vzdělání bez spirituálních hodnot slouží jen k vytváření velkých, malých či středně velkých strojů. Vzdělání s duchovními hodnotami transformuje mladé lidi ve vysoce schopné a inteligentní síly dobra, laskavosti a služby.

Co je Vaším cílem?

Amma: Můj život je dar lidstvu, sužovaným a utiskovaným. Jako řeka, která nedělá rozdíly, jsem i já dostupná všem a všude – milující a sloužící všem. Můžete říct, že to je mým cílem, ale ve skutečnosti to je mou Podstatou.

Proč by měly duchovní organizace provozovat školy a univerzity?

Amma: Proč ne? Dávné indické gurukuly byly také vzdělávací instituce. V těchto školách trávili žáci 12 i více roků studiem duchovních textů, fyzickou prací a službou. Taková je tradice. Navíc žijeme v době kdy náš vzdělávací systém zoufale potřebuje dát větší důraz na vštěpování univerzálních hodnot, jako je pomoc druhým, empatie, skutečná láska, laskavost atd. do výchovy mladé generace. Co si myslíte, že je důvodem rostoucích problémů a neklidu mládeže? Proč u nich vidíme tolik touhy být středem pozornosti– nedostatek respektu, lásky a zájmu o jejich blízké, dokonce i o vlastní rodiče či sourozence? To je nepochybným důsledkem chybějících duchovních hodnot. Pokud duchovní organice budou vedle duchovních hodnot poskytovat i excelentní klasické vzdělání, co je špatného na tom, že by vedly takové školy a univerzity? Potřebujeme centra aktivně šířící tyto univerzální duchovní hodnoty. V naší zemi je takových institucí velmi málo.

Jak dokážete mít názor na cokoliv a vědět úplně všechno?

Amma: Celý vesmír a znalost všeho je v nás. Ve chvíli, kdy pochopíme, že jsme zdrojem veškeré moudrosti, pak i bez pomoci počítače je všechno vědění dostupné takříkajíc na jedno kliknutí myši.

Procestovala jste celý svět. Liší se lidi od sebe v různých zemích?

Amma: Existují kulturní rozdíly. Například v Indii lidé řídí auta na pravé straně, zatímco v mnoha západních zemích se jezdí vlevo. Na Západě je přirozené objímat či líbat se na veřejnosti, v Indii tomu tak není. Ale jedna věc je stejná všude: Alarmující vzrůst fyzických, emočních a intelektuálních problémů. Z důvodu tohoto nárůstu roste i žízeň lidí po lásce a míru. Všichni všude hledají lásku a mír. Kdekoliv ochutnáš med, ať už je to v Asii, Americe, Africe či Austrálii, všude chutná sladce, není to tak? Stejně tak láska a mír jsou stejné pro všechny. Jsou univerzální.