Amma, Máta Amritánandamají

Máta Amritánandamají, známá také jako Amma, si po celém světě získává srdce lidí svou nezištnou láskou a soucitem. Celý svůj život věnuje tomu, aby mírnila utrpení chudých a těch, kdo strádají fyzickou nebo psychickou bolestí. Útěchu, pomoc a inspiraci Amma předává fyzickým objetím ve svém náručí, duchovní moudrostí i prostřednictvím celosvětové dobrovolnické organizace Embracing the World®.

"Každý na světě by měl mít možnost alespoň jedinou noc spát beze strachu. Každý by měl mít možnost alespoň jediný den dosyta se najíst. Alespoň jediný den by nemocnice měly zůstat bez obětí násilí. Každý z nás by měl alespoň jediný den nezištně pomáhat chudým a potřebným. Amma se modlí za to, aby se alespoň tento malý sen jednou stal skutečností." - Amma

Učení

Své poselství Amma předává celý svůj život. Amma nemluví o jiných zásadách než o těch, které sama dodržuje. Žije v přítomnosti,
v neustálém stavu nejvyšší blaženosti, zatímco dennodenně ve svém náručí utěšuje tisíce lidí, utírá jejich slzy, poskytuje rady a nabízí útěchu všem, kteří k ní přijdou. Amma doporučuje cestu nesobecké služby druhým a její vlastní život je příkladem.

Embracing the World

Humanitární organizace Embracing the World (Svět v náručí) pomáhá chudým lidem na celém světě zabezpečit jejich základní potřeby - jídlo, přístřeší, vzdělání, zdravotní péči a hmotné zabezpečení - kdekoli a kdykoli je to možné.

Setkání s Ammou

Nezáleží na tom, zda je Amma zrovna na cestách, nebo ve svém duchovním centru v indickém Amritapuri. Většinu svého času věnuje jediné činnosti: každého, kdo k ní přijde, přivítá svým láskyplným objetím.