Kurz meditační techniky IAM v Praze 21.4.2018

KDY: sobota 21. dubna 2018, od 9 do 17.30 hodin

KDE: YOGAMENárodní 340/21, 101 00 Staré Město, Praha

Integrovaná meditační technika Amrita (IAM) je účinná meditační metoda, kterou vyvinula světově uznávaná duchovní a humanitární představitelka Máta Amritánandamají, nazývaná také Amma, aby pomohla lidem najít naplnění života.

IAM je kombinací jógových a relaxačních cviků, dechového cvičení a meditace. Pravidelná praxe pomůže zklidnit proud myšlenek, zmírnit emoce a posílit vnitřní klid. Zabere zhruba 35 minut denně.

Kurz povede Ludmila Černá, certifikovaná lektorka žijící v Indii od roku 2007.

Technika IAM je předávána zdarma, na pokrytí pronájmu a výukových materiálů prosíme o příspěvek 330 Kč. Lidé ve finanční nouzi mohou požádat o slevu nebo prominutí příspěvku. Jakýkoliv finanční přebytek bude věnován na podporu činnosti charitativní organizace Embracing the World akreditované při OSN (www.embracingtheworld.org).

Po ukončení kurzu bude pro zájemce od 18h následovat projekce dokumentárního filmu o humanitárních aktivitách Ammy.

Prosíme zájemce, aby se do čtvrtka 12. dubna registrovali na adresu czech@amma.org.

Por více informací o IAM prosím navštivte: cz.amma.orgwww.iammeditation.org

Pozvánku lze volně šířit dál.

Amma

Výňatek z novoročního poselství Ammy

1. leden 2016 v Amritapuri

Další nový rok je tady. Když se v rodině narodí dítě, všichni jsou šťastní, ale zároveň i bdělejší. Rodiče jsou opatrní, aby dítě neupadlo. Dbají na to, aby jeho oblečení i okolí bylo čisté a upravené. Pozorují každý jeho pohyb. Jak dítě roste, každým dnem přináší rodině radost a potěšení. Rodiče s nedočkavostí sledují, jak se dítě pokouší stát a chodit. Brzy se začnou těšit na to, až dítě začne mluvit. A právě takovým způsobem bychom měli vítat nový rok – s radostí a bdělostí, prožívat každý jeho okamžik naplno.

Když přichází nový rok, naše srdce se naplní nadějí, že nám budoucnost přinese dobré časy a věci se změní k lepšímu. Ale věci se nemusí dít vždy tak, jak očekáváme. Můžeme čelit potížím a těžkostem. Duchovnost nás učí čelit všemu s úsměvem. Pro toho, kdo umí plavat, jsou mořské vlny nádherné, zatímco pro toho, kdo plavat neumí, je moře a jeho vlny děsivé; člověk se může dokonce utopit. To, co nám pomáhá čelit životním výhrám a pádům, je správné poznání a správný postoj. Úsměv, který rozkvétá na vašich rtech, je podpisem Boha na vaší tváři. Neměli bychom dovolit trápení a hněvu, aby ho smyly. Moje děti by si tento úsměv měly vždy vědomě udržet a mít víru v Boha.

Amma při novoročním projevu

Podíváme-li se zpět na uplynulý rok, událo se mnoho traumatických událostí. Mimořádně kruté teroristické útoky v různých částech světa, které si vyžádaly mnoho lidských životů, srdcervoucí uprchlické krize, zemětřesení, katastrofální záplavy            v Chennai jsou jen některé z nich. V Chennai šli večer lidé spokojeně spát a ráno přišla voda a spláchla všechno, co měli. To je běh života. To ale neznamená, že bychom neměli vyvíjet žádné úsilí. Je potřeba udělat vše, co je možné, abychom odvrátili takové přírodní tragédie.

Nicméně i takové katastrofy, jako byly záplavy v Chennai, jsou protkány stříbrnou nitkou naděje. Muži a ženy, kteří zapomněli sami na sebe a riskovali své vlastní životy, aby utírali slzy a zachraňovali životy druhých. Rozdíly v kastách, náboženství nebo národnosti jim nebyly na překážku. Ukázali nám, že soucitní lidé nevymřeli – že nesobecká služba je řečí, která je stále živá. To nás naplňuje nadějí. Modleme se, aby světlo soucitu jasně planulo v co nejvíce lidských srdcích.

Amma při novoročním projevu

Přírodní katastrofy jako záplavy v Chennai nás varují, že musíme být bdělí, když jde o ochranu přírodní harmonie. Dnes se vážně obáváme globálního oteplování a jeho následků. Globální teplota stoupá, výsledkem budou katastrofy. Planeta Země bude pokračovat ve své existenci, ale jednotliví členové lidské rasy nepřežijí. V prosinci na konferenci Spojených národů      o změnách klimatu v Paříži podepsali představitelé 195 zemí dohodu (COP 21). Doufejme a modleme se za to, aby jejich úsilí vyřešit globální změny klimatu bylo úspěšné a jejich rozhodnutí se uskutečnila. Pokud se situace bude zhoršovat,          v roce 2020 nebo 2022 se zvýší zemská teplota. Všichni víme o ubývání ozónové vrstvy ve stratosféře a o ozónové díře.

Věnujme v tomto roce více úsilí sázení stromů a organickému farmaření. Bylo by výborné, kdyby každá domácnost mohla vyrábět vlastní kompost. Dokonce i ti, kteří žijí v bytech, mohou střádat zbytky potravin v samostatném kontejneru a přeměnit je v kompost. Mohou také pěstovat zeleninu a stromky v květináčích nebo plastických nádobách.

Měla by se podporovat spolujízda v autech. Počet vozů na silnicích stoupá, což vede k většímu znečištění vzduchu. Pokud na stejném pracovišti nebo ve stejné oblasti pracuje 5 lidí, mohou jet společně jedním autem namísto pěti a rozdělit si cenu za benzín. Tak můžeme spolujízdou snížit výdaje na naftu i zabránit dalšímu znečištění atmosféry. Zároveň když zmenšíme počet vozů na silnicích, dojedeme do cíle za kratší dobu. A navíc za ušetřené peníze můžeme pomoci mnoha chudým lidem.

Obvykle děláme novoroční předsevzetí, ale ty pak během několika dalších dní porušíme. Například když se rozhodneme, že přestaneme kouřit. Za prvé nikomu o našem rozhodnutí neřekneme ze strachu, že se ztrapníme, pokud to nezvládneme. Je velmi snadné v takovém rozhodnutí selhat. Téměř 99 procent novoročních předsevzetí ztroskotá. Na druhou stranu, když přátelům a příbuzným o našem rozhodnutí řekneme, naše šance na úspěch bude alespoň 10 procent. Pokud se navíc připojíme k nějaké podpůrné skupině bývalých kuřáků, naše pravděpodobnost úspěchu poskočí mnohem výše. Dobrá společnost nám pomůže překonat pokušení. Proto by se měly moje děti snažit kultivovat dobrá přátelství.

Pokud má duchovní aspirant zájem, je Nový rok příležitostí k introspekci, aby udělal určité sebehodnocení a podíval se, jak se posunul dále na duchovní cestě. Máme před sebou dlouhou cestu a zbývá jen málo času.

Když jsou naše činy naplněny soucitem, jeho vlny začnou pozitivně ovlivňovat i ostatní. Mysl, která není arogantní při úspěchu, mysl, která neochabuje při neúspěchu, mysl, která má potěšení v dávání, mysl, která s elegancí přijímá kritiku – takovou mysl bychom měli mít všichni. Ti, kteří mají takovou mysl, nemohou nikdy ztroskotat. A i kdyby dokonce neuspěli, tyto neúspěchy se jich uvnitř nedotknou. Vnější situace nemusí být vždy příznivá, ale oni se nebudou nikdy trápit zklamáním nebo neúspěchem. Budou vděčni za vše. Budou pravdiví k sobě samým.

Dokonce i nejdelší cesta začíná prvním malým krokem. Ať každý z nás vítá Nový rok tím, že začne malými změnami ve svém životě. Pokud každý z nás tohle udělá – kdo ví – může to znamenat začátek nového věku! Odevzdejme to vesmíru a společně postupujme jednomyslně kupředu k jedinému cíli.

Amma přeje všem velmi šťastný Nový rok.