Buď jako duha, která přináší všem radost a štěstí

Austrálie, 11.-27. dubna 2017

Amma navštívila během své 18-ti denní cesty po Austrálii čtyři města, ve kterých byly zorganizovány volně přístupné programy – Melbourne, Sydney, Brisbane a Gold Coast, v Melbourne a Gold Coastu byly uspořádány pobytové programy.

Amma byla vřele přivítána i australskou vládou, jejíž představitelka, zástupkyně parlamentu pro Carrum, Sony Kilkenny se zúčastnila prvního programu v Melbourne. Ve svém proslovu S. Kilkenny uvedla: „Za viktoriánskou vládu předávám Ammě nejsrdečnější přivítání. Jste pro nás inspirace. Jste proslulá svou obětavou prací a oddaností Indii, chudým a potřebným celého světa. Jste skutečným pramenem lásky a soucitu. Tolik jste toho už dosáhla prostřednictvím mezinárodní organizační sítě Embracing The World (Svět v náručí), a inspirovala jste miliony lidí po celém světě k tomu, aby se zapojili a usilovali o změnu… Děkujeme Vám, Ammo, za všechno co děláte, a za to, jaká jste.

Poradce Paul Puelich promluvil jménem federálního stínového ministra multikulturních záležitostí: „Vítejte v Austrálii, Ammo! Sloužíte společnosti celého světa po desetiletí. Prostřednictvím svých úžasných láskyplných skutků, vnitřní síly a sebeobětování poskytujete moudrost, sílu a inspiraci. Za vše co děláte, Ammo, Vám děkuji. Ať i nadále Vaše učení a osobní příklad přináší lidem naději a mění jejich životy k lepšímu.”

Rakesh Malhotra, konzul a kancléř Generálního konzulátu Indie, byl také přítomen přivítání Ammy: „Amma nepotřebuje být představována. Zasvětila svůj život službě druhým. Šíří poselství lásky. Láska je velmi důležitá ve světě, kde se rozšířila zášť a závist.“

Generální konzul Indie B. Vanlalvawna v Sydney řekl: „Ammy poselství lásky, míru a soucitu jsou univerzální. Jsou základním prvkem pro fungování zdravé společnosti. Každý z nás se může učit a čerpat inspiraci od Ammy, co se týká důležitosti stavět potřeby lidí v nouzi před vlastní zájmy.”

Amma cestovala napříč celou zemí, a její skupina dobrovolníků měla dvě vzácná zastavení na své cestě. Cestou do Brisbane Amma zastavila na pláži a vedla meditaci ve chvíli, kdy západ slunce naposledy osvěcoval vlny dopadající na břeh.

V povzdálí pršelo a ke konci meditace se na obloze objevila duha. Amma vyprávěla příběh o smrtelně nemocné dívce, která se dokázala vyrovnat se svou nemocí a své dny naplnila rozdáváním lásky a radosti druhým. Když se jí ptali, kde bere sílu žít svůj život tímto způsobem, dívka odpověděla, že když je jí těžko, vzpomene si na duhu: „I když se objeví a září na obloze jen krátkou chvilku, přináší plno radosti a štěstí druhým. Chtěla bych být jako ona.” Když Amma příběh dovyprávěla, zeptala se, kolik jejích dětí (pozn. překl.: Amma nazývá všechny své děti) by si přálo, aby jejich životy byly podobné duze. Ruka za rukou se zvedala k obloze. Mezitím začalo pršet a druhá, ještě větší duha se objevila na horizontu. Nakonec déšť přešel v liják, skoro jako by se nebe otevřelo a sesílalo svou přízeň na všechny ty nesobecké duše, které se inspirovány Ammou, rozhodly zasvětit své životy rozdávání radosti a štěstí druhým, stejně jako duha. Jak déšť pokračoval, Amma vztáhla ruce k obloze a zazpívala bhadžan Srishtiyum Niye. Nikdo se nepohnul, aby se schoval před deštěm, všichni se nechali unášet zpěvem Ammy.

V Brisbane byla Amma přivítána radou starších domorodých Aboriginců, kteří Ammě a shromážděnému publiku zatančili tradiční tance. Kerry Charlton, zástupce starších kmene Gúrijů, přednesl tradiční přivítací požehnání:

„Na svých cestách touto krajinou, zůstaň silná a vysoká jako železný strom.

Ať tvé kořeny jsou jako křídla, která tě ponesou výš a výš, jako přítel, který přináší tvůj dar.

Ať tvé nohy jemně našlapují po naší zemi, a šepot odvěkých rytmů ti pomůže porozumět, a přestože jsme rozdílní, jsme také všichni stejní.

Moudrost Gúriiů z pradávných věků přetrvá.

Vítej. Raduj se na své cestě.”

Na závěr Ammu přivítala Miriam-Rose Ungunmerr-Baumann, představitelka starších Aboriginců z komunity Nauiyu ze severního teritoria, členka národního zastupitelstva federální vlády a členka Řádu Austrálie za její výjimečné úspěchy a službu domorodým obyvatelům. Slova Miriam-Rose byla moudrá a nesla se halou, v níž přítomní naslouchali v naprostém tichu. Všichni cítili, že promlouvá jménem všech australských domorodců, v jejím hlase zněla moudrost věků, jež rozpoznala vzácnost Amminy návštěvy a jejího poselství pro všechny obyvatele Austrálie i celého světa.

“Existuje něco, co nás přesahuje, co promlouvá námi všemi. Je to duch lásky. Propojení, sounáležitost: tyto věci spojují nás všechny. Jsem Ammě vděčná za to, že nás pozvala, abychom se k ní připojili a vyzvala propojení domorodých obyvatel.

Tam, kde žiju, máme velkou řeku. Živí a zásobuje nás. Pod zemí se nacházejí prameny, jež vyživují tuto řeku. I uvnitř nás se nachází hluboký pramen: promlouváme k němu a on k nám. Všichni máme hlubokou potřebu naslouchat našemu vnitřnímu duchu a propojit se s ostatními. Doufám, že naše setkání s Ammou přinese Austrálii hlubší duchovní poznání, abychom dokázali naslouchat jeden druhému a spolupracovali pro blaho našich dětí. Věřím, že duch uvnitř nás bude vzkvétat a sílit, když otevřeme svá srdce a budeme naslouchat jeden druhému.”