Učení

Život Ammy je jejím poselstvím. Amma neučí nic jiného než to, čím se sama řídí. Žije v přítomnosti, v neustálém stavu nejvyšší blaženosti, zatímco dennodenně ve svém náručí utěšuje tisíce lidí, utírá jejich slzy, vede je a nabízí útěchu každému, kdo k ní přijde. Amma doporučuje cestu nesobecké služby a příkladem je její vlastní život.

Amma říká: “Krása a kouzlo nezištné lásky a služby by neměly zmizet z povrchu země. Celý svět by měl vědět, že je možné vést obětavý život, že je možné vést život inspirovaný láskou a službou lidstvu.”

(Meditace a studium posvátných písem jsou jako dvě strany jedné mince. Do této mince je vryta nezištná služba; a to je to, co určuje její skutečnou hodnotu. Náš soucit a nesobecké činy nás vedou k hlubším pravdám. Prostřednictvím nezištného jednání můžeme vymýtit ego, které zastírá naše pravé Já. Čisté, nesobecké činy vedou k vysvobození. Takové činy nejsou jen práce – je to karma jóga.

Amma vždy zdůrazňuje, že cílem našeho života je uvědomit si, kým doopravdy jsme. Říká: “Když si uvědomíme své pravé Já, dosáhneme naplnění. Nic dalšího už v životě nebude potřeba dosahovat, život bude dokonalý.”

K dosažení tohoto cíle nevede podle Ammy jediná duchovní cesta nebo praxe, která by byla vhodná pro všechny. “Stejně tak jako lékař předepíše různé dávky nebo dokonce různé léky pacientům se stejným problémem podle jejich fyzických dispozic, tak i duchovní mistr doporučí různým lidem různé metody k dosažení stejného cíle. Spiritualita je praktickou vědou života. Kromě toho, že nás dovede k nejzazšímu cíli – seberealizaci, nás také učí pochopit podstatu světa a porozumět životu, abychom mohli žít plně tím nejlepším možným způsobem.”

Amma říká, že cesta oddanosti a nesobecké služby je pro mnoho lidí tou nejbezpečnější a nejúčinnější cestou.

Téměř dvacet let je Amma pravidelně zvána jako hlavní řečník na mezinárodní fóra s tematikou světového a náboženského míru. V roce 1993 parlament světových náboženství u příležitosti svého stého výročí od založení jmenoval Ammu “prezidentkou hinduismu.” Amma také promluvila na světovém setkání náboženských a duchovních osobností u příležitosti nového milénia a přijala z rukou Dr. primatoložky Jane Goodallové a někdejšího komisaře OSN pro lidská práva Sergia Vieiry de Mello Gándhí-Kingovu cenu za nenásilí v roce 2002. V roce 2006 dostala společně s laureátem Nobelovy ceny míru za předchozí rok Mohamedem El Baradeim a hercem Richardem Geerem Mortonovu cenu (James Parks Morton Interfaith Award) za svůj mimořádný přínos v roli duchovní a humanitární vůdkyně . Reverend Morton, který cenu předával, Ammě řekl: “Ztělesňujete všechno, o co usilujeme.” V roce 2010 newyorská státní univerzita v Buffalu udělila Ammě čestný doktorát v oboru humanitních věd jako uznání za její neúnavné úsilí zajistit mezinárodní mír, zlepšit možnosti vzdělávání a za celosvětový boj s chudobou.

 

Na každém z těchto setkání Amma využila příležitosti, aby se podělila o svou představu, jak může lidstvo překonat obtížnou cestu vpřed – přejít od náboženských svárů k souladu, od terorismu k míru, od soutěživosti mezi muži a ženami ke vzájemné důvěře a spolupráci, od války mezi národy ke společnému boji proti chudobě a od ekologických problémů k obnovení přírodní rovnováhy. Postřehy Ammy vybízejí každého z nás k hlubšímu zamyšlení a vyzývají nás k účasti na vytváření soucitné a pečující společnosti.

 

Proslovy Ammy představují návod pro lidstvo v krizi. Dotýkají se každého naléhavého tématu naší doby a navrhují jasná a praktická doporučení pro pozitivní změny.

Doporučené knihy:

Awakening Universal Motherhood – Speech at UN Geneva 2002

Understanding and Collaboration Amongst Religions: Address at Parliament of religions 2004

Compassion: the only way to peace: Accceptence speech, James Park Mortan award 2006

Cultivating Strength and Vitality: Inauguration of Vivekanda center 2010