Jak funguje tělo a mysl osvobozené bytosti; není co ztratit ani čeho se vzdát

12.3. 2017, ašram Amritapuri

V podvečer se Amma dostavila na večerní meditaci do velké bhadžanové haly plné návštěvníků a rezidentů ašramu. I když většina lidí již v hale seděla a meditovala delší dobu, její přítomnost, jakmile se posadila a zavřela oči, měla na všechny kolem nesmírný vliv. Celou halu prostoupil téměř hmatatelný klid, který meditujícím umožnil se hlouběji ponořit do jejich nitra.
Po meditaci se Amma tázala, má-li někdo nějaké otázky. Jeden muž se přihlásil: „Ammo, slyšel jsem, že realizovaní mistři vykonávají nějakou aktivitu, aby udrželi v činnosti své tělo. Co pro fungování svého těla děláš ty?“
Amma odvětila:
„Osvobození (poznání naší Podstaty) a tělo spolu nijak nesouvisí. Poznat Podstatu znamená vidět druhé jako Podstatu sebe sama, vidět radost druhých jako svou radost, utrpení druhých jako své utrpení. Když se prstem píchnete do oka, budete chtít ošetřit jak prst, tak své oko – takové je jednání osvobozené bytosti.“

„Odpouštět chyby a milovat každého – to je osvobození. Vnímat bolest a radost druhých jako své vlastní, s láskou a soucitem odpustit, takový je stav realizace. Jako zrcadlo, které odráží obraz, aniž by k němu bylo připoutáno, zažíváte pocity druhých, aniž byste se k nim poutali. Nikdo od vás není oddělen, jako tisíc nádob zrcadlících slunce – přestože existuje množství odrazů, slunce je jen jedno.“

Přijetí a odpoutanost
Amma poté hovořila na téma odpoutanost a přijetí. „Ti, kdo dosáhli realizace, zaujímají postoj úplného přijetí. Znají povahu světa a žijí jako loď plující v oceánu – loď je sice ve vodě, ale v lodi žádná voda není. Žijí ve světě, ale svět si do svého nitra nepustí. I když jsou ve světě aktivní, svět je nijak nepoutá a jsou od něj osvobozeni.“

Mysl a tělo
Poté, co vysvětlila stav realizace, promluvila Amma o rozdílu mezi tělem a myslí. „K udržení těla potřebujete jíst jako ostatní, ale mysl osvobozeného mistra funguje jinak než mysl druhých lidí. Co se týče jídla, realizované bytosti mohou žít jako krajta – a jíst jen jednou či dvakrát týdně. Když jste v těle, jídlo je nutné, ale to, co jíte, není důležité. Důležitá je mysl. Vezměme si příklad portýra a vědce; jeden používá hlavu k nošení nákladu, druhý k objevování přírodních zákonitostí. Stejně tak bytost, která je realizovaná. Přestože má stejnou anatomii jako ostatní, používá mysl jiným způsobem.“

Spirituální mysl a světská mysl
Poté Amma pokračovala několika příklady, v nichž vysvětlila rozdíl mezi myslí duchovního hledajícího a myslí běžného člověka. „Běžný člověk je jako obyčejná deseti či dvaceti wattová žárovka a duchovní hledající je jako zesilovač. Je-li mysl roztříštěná, ztrácí svou sílu. Jako řeka, která má množství bočních proudů. Když se vám podaří je všechny svést do jednoho jediného, řeka získá sílu a schopnost vyrábět energii. Jako čočky vystavené slunečnímu světlu získají schopnost zapalovat. Rozdíl mezi běžným člověkem a duchovním hledajícím je ve stupni jejich mentální koncentrace.“

„Když si vezmeme příklad jednotlivých vzorků vody o rozdílné teplotě, tak je nám jasné, že převařená voda je zbavena všech bakterií, zatímco vzorky vody o nižších teplotách jich mají rozdílné množství. A dále, existuje slaná, čerstvá a filtrovaná voda. Všude se jedná o vodu, ale její kvalita vytváří rozdíly.“

Jak nejlépe využít přítomnost osvobozené bytosti
Posléze Amma promluvila na téma, jak nejlépe využít čas, jsme-li v přítomnosti realizované bytosti (mahátma). „Přítomnost realizované bytosti bychom měli využít tím, že se naučíme být trpěliví. Dotek, myšlenka a pohled této bytosti mají sílu pomoci celému světu – jako slepice, která svým dotekem přispívá k vylíhnutí vajec, jako ryba, která pomáhá vejcím svým starostlivým pohledem nebo želva, která naklade vajíčka do písku a na své hnízdo neustále myslí. Osvobozená bytost funguje stejně a z jejího pohledu, doteku a myšlenek má prospěch celý svět. Svou činností i přístupem, které se mají zakládat na nesobeckém jednání a skromnosti, bychom měli dělat realizovaným bytostem radost.“

Poté Amma vysvětlila výhody jejich přítomnosti. „Mahátma je jako řeka, plyne neustále a bez úsilí. Když na břehu vykopete díru, voda ji zaplní. Budeme-li skromní, realizované bytosti k nám připlují a naplní nás svým požehnáním. Abychom v přítomnosti takových bytostí pocítili radost, musíme otevřít svá srdce – pouze tehdy se z přítomnosti mahátmy můžeme radovat.“

Mahátma – jeho činnost a tělo

Poté se Amma rozhovořila o vztahu, který má mahátma ke svému fyzickému tělu. „Pro realizovanou bytost je vše Brahman. Jako květ, který jednoho dne opadá, i tělo jednou nenávratně odejde. Mahátma ke svému tělu není připoután. Ve skutečnosti, neexistuje nic, co by ztratil, nic, co by odložil. Je jako slunce; my vidíme jeho východ i západ, ale ve skutečnosti slunce nikdy nevychází ani nezapadá, ale svítí neustále. Átmán je stejný. Je beze změny. Jako železné předměty, které se v přítomnosti magnetu začnou pohybovat, chová se átmán jako magnet – je nehybný, i když se tělo realizované bytosti začne pohybovat. Vše, co mahátma vykonává, je pro okolní svět.“

„Mahátma je jako vyschlé arašídy nebo kokosové ořechy, není připoután ke své skořápce; pro něj je tělo jen takovou skořápkou. Své tělo může opustit kdykoli se mu zachce, jako had, který se svléká ze své kůže. Realizované bytosti však kvůli okolnímu světu v těle zůstávají. Veškerá jejich činnost existuje pouze za účelem udržení dharmy.“
„V současnosti lidé rádi diskutují o védántické filozofii, ale nechtějí ji žít,“ zakončila Amma toto téma.

Všichni přítomní s úžasem poslouchali satsang, který poskytnul nevšední pohled na vnitřní fungování jejího nitra. Slunce právě začalo zapadat a nastal čas večerních bhadžanů. S tichou myslí a v meditativním rozpoložení všichni kontemplovali vyřčená slova. Pouhá myšlenka na hluboký stav odpoutání a nesobeckost realizované bytosti v jejich středu stačila k tomu, aby každý z přítomných pocítil respekt a naději. Bylo jasné, že takto osvobozené bytosti nejsou jen darem pro celé lidstvo, ale představují intenzivní hybnou sílu, která mění všechny, jež sdílí radost z jejich přítomnosti.

Ke štěstí je v životě třeba přijímat jeho světlé i stinné chvíle s vyrovnanou myslí

1. leden 2017, Amritapuri, výňatky z novoročního projevu Ammy

Rok 2016 již patří minulosti spolu s ostatními zkušenostmi, které jsme v životě nasbírali. Před námi je nový rok, do něhož vstupujeme s nadějí a očekáváním. Každý nový rok představuje dosud nepopsanou stránku našeho života. Je jen na nás, jakými slovy ji zaplníme. Mohou to být poselství lásky, soucítění, pokoje a uvědomění. Mohou to být myšlenky plné nenávisti, zlosti, temnoty. Kéž naplníme pero rozlišování (vivéka) inkoustem vynaloženého úsilí a tyto bílé listy popíšeme svěžími řádky.

Kéž se naše tváře v tomto roce rozzáří láskyplným úsměvem. Kéž se naše mysl utiší a odpoutá od úzkosti a strachu. Kéž v našich srdcích vytryskne pramen soucítění. Kéž naši mysl prosvítí slunce rozlišování (vivéka) a naším cílem se stane svět, kde vládne mír a soulad.

Mnoho lidí tvrdí, že uplynulý rok nebyl dobrý. Měli bychom se zamyslet, čí je to vina. Nemůžeme si za to sami? Využili jsme tento rok k tomu, abychom se něčemu naučili, rozvíjeli se a stoupali výše? Nebo jsme jej promarnili malichernostmi?

Stejně jako obchodník večer co večer počítá své má dáti dal, nový rok je příležitostí k tomu, abychom se ohlédli za rokem právě uplynulým a zamysleli se. Nový rok nás k tomuto sebezpytujícímu pohledu vyzývá. Nahlédněme do svého nitra a zeptejme se: “Kde jsou mé zisky? Co kde zůstávám dlužen?” Učiňme jasné rozhodnutí pokročit na duchovní cestě a dát sbohem všem svým temným stránkám.

V uplynulém roce jsme byli svědky řady tragédií a potíží ve světě. Tisíce lidí přišly o život ve válkách a násilných střetech. Mnozí se stali obětmi teroristických útoků. Jiní zemřeli při živelných katastrofách a nespočet dalších přišlo o své celoživotní úspory. Uprchlická krize dostoupila vrcholu. Lidskou mysl zaplavil strach a beznaděj. Navzdory všemu bychom si neměli zoufat, vždyť schopnost čelit těmto situacím dřímá v každém z nás. Když si všichni podáme ruce, zůstaneme i před těmi nejhoršími problémy vyrovnaní a optimističtí.

Nemá smysl se strachovat o budoucnost. Život ze své podstaty přináší příznivá i nepříznivá období. Spiritualita nás učí přijímat vše s vyrovnanou myslí. Stačí změnit svůj vnitřní postoj, a budeme schopni pružně reagovat na všechny změny v okolním světě. Dobrý plavec se cítí v oceánu jako ryba ve vodě, ale neplavec se bez záchranného kruhu utopí. Kdo nahlédne duchovní hodnoty, ten se i lépe vyrovnává se vším, co přichází. Někteří lidé nedokážou svým problémům čelit a hroutí se. Duchovní člověk zůstává i během těžkých životních zkoušek zcela klidný.

Atitihi devo bhava. V indické kultuře obzvláště platí: Host (atithi) do domu, Bůh do domu. Tímto hostem nejsou míněni pouze lidé, ale i jakékoli náhlé situace, které v našem životě vyvstanou. Vše, co přichází, bychom měli přijímat radostně. Tak s každou situací postoupíme o krůček blíž k dokonalosti.

Náročné situace v nás mohou vzbuzovat pocity zastrašení. Musíme je zpracovávat s bdělou pozorností a neklesat na duchu. A pokud i přesto neuspějeme, neměli bychom se poddávat pocitům sklíčenosti. Naopak, každou prohru lze vnímat jako odrazový můstek k dosažení úspěchu.

V životě není důležité dokázat “velké” věci. Bohatě stačí, když budeme s druhými jednat laskavě, věnujeme jim srdečný úsměv, a s ochotou a trpělivostí budeme naslouchat jejim problémům.

S novým rokem slunce nezačne vycházet na západě; dvě a dvě budou pořád čtyři, ne pět. Samotná změna číslice nic neznamená. Ve svých rukou máme jen přítomný okamžik. Snažme se jej využít proaktivně a věnujme se činnostem, které přinesou změnu k lepšímu. Umiňme si, že nebudeme utrácet peníze za výstřednosti. Stejné peníze mohou pomoci nemocným dětem a mohou někomu změnit život. Jistě, smrt je v konečném důsledku nevyhnutelná a my nejsme schopni zachránit každého. Ale pokud naše pomoc prodlouží život třeba jen jedinému takovému dítěti, pro jeho rodiče to bude mít nevyčíslitelnou hodnotu.

Když se do našeho jednání začne promítat soucítění, tehdy skutečně naplníme pravdy z upanišád o naší jednotě s Bohem: tat tvam asi (“Ty jsi To”) a aham brahmasmi (“Jsem Bráhmán”). Když se dloubneme do oka, nezlobíme se proto na svůj prst. Naopak, stejným prstem si oko promneme, protože si uvědomujeme, že jak prst, tak oko jsou částí našeho těla. Začneme-li vnímat druhé jako sebe, v našem srdci se spontánně probudí soucítění. Naučme se promíjet a přecházet chyby ostatních stejně benevolentně jako své vlastní. Snažme se povznést nad hněv, který cítíme k těm, kdo nám ublížili. Těm, kteří vůči nám chovají zášť, napišme vlídný dopis či e-mail. Možná se jim po jeho přečtení uleví a jejich zloba vyprchá. Dávejme najevo vděčnost svým blízkým a milovaným. Všechno toto musí v našem novém roce zapustit pevné kořeny. Takové činy mohou znamenat opravdový převrat – znovuzrození.

Poučme se z chyb z minulého roku a do nového roku vkročme se zvýšenou bdělostí, nadšením a optimistickou vírou. Rozšiřujme své obzory poznání. Modleme se za rok plný požehnání plynoucího z nezištných skutků.

Amma se modlí k Paramátmánu, aby se to jejím dětem podařilo. Amma přeje všem svým dětem přešťastný nový rok 2017.

Každou překážku změňte v odrazový můstek

25. 12. 2016, Ašram Amritapuri

Výňatky z vánočního projevu Ammy

Když většina lidí mluví o vánocích, většinou zmiňují šťastné chvíle strávené v kruhu rodiny, skvělé jídlo, napečené cukroví a v neposlední řadě to, co dostali pod stromeček. Jen stěží nalezneme někoho mluvit o modlitbách a duchovní praxi, kterou prováděl nebo o úsilí, které vynaložil k tomu, aby aplikoval Kristovo učení v praxi. Pravdou však je, že skutečná oslava vánoc se týká právě tohoto úsilí. Amma netvrdí, že jiné formy oslav nejsou potřeba, chce jen říci, že vánoce mohou získat skutečný význam, jen pokud je využijeme k zamyšlení se nad životem a učením Krista a ke zhodnocení našeho duchovního pokroku. Pravá láska k Pánu nastává, jakmile dokážeme zvnitřnit ideály, které zastupuje; protože ty nám pomohou nalézt království Boží ve svém nitru a transformovat náš život tak, abychom jej dokázali prožít ve službě svým bližním.

Šrí Krišna, Šrí Ráma i Kristus – všichni ve svém životě museli podstoupit mnoho nesnadných úkolů. Vždy jim však čelili s odvahou, aniž by propadali zoufalství a nejen to, z každé překážky si udělali odrazový můstek – v tom spočívala jejich velikost. Na příkladu svého života nám ukazují, že když se upřímně snažíme o vyšší cíl, neexistuje nic, co nás může zastavit. I nyní, o tisíc let později, nalézáme v jejich životech inspiraci a nesmírnou sílu.

Svátky jako jsou vánoce, pro nás představují příležitost, jak prakticky aplikovat ideál sdílení a vzájemné pomoci. Veškeré požehnání, které jsme v životě získali, není výsledkem pouze našeho úsilí. Za své úspěchy vděčíme také všem, kteří nás mají rádi, protože nám pomáhají, modlí se za nás a dávají nám své požehnání. Neměli bychom tedy zapomínat, že máme vůči nim jistý dluh. Vánoce tak představují vhodnou příležitost, jak těmto lidem poděkovat. Náš duchovní pokrok bychom měli hodnotit i v tomto duchu a čas od času si s vděčností vzpomenout na všechny, kteří nám na naší cestě pomohli. Pokud existují lidé, kteří nám působí problémy, musíme získat sílu, abychom dokázali odpustit a zapomenout. Tento postoj lze přirovnat k palivu, které nám umožní vydat se na dlouhou cestu vpřed.

Vánoční strom představuje symbol stromu života. Jako na vánočním stromečku nalézáme mnoho zavěšených ozdob, tak i náš lidský život je požehnán mnoha dary – schopností rozlišovat, láskou, soucítěním a schopností odpouštět a naším úkolem je, tyto dary využít co nejlépe. Na vrcholu vánočního stromu je zavěšena velká hvězda. Symbolizuje cíl lidského života: tj. poznání naší jednoty s Nejvyšším. Právě na tento cíl bychom měli za využití svých od Boha pocházejících schopností dosáhnout.

Zárodky spirituality v našem nitru začnou klíčit, jakmile je začneme zalévat vodou soucítění. Děti, ve svém srdci bychom měli najít prostor i pro ostatní. Přeji si, aby se vám to všem podařilo.

Amma své děti nabízí Nejvyššímu (Paramátman) a všem přeje krásné a radostné vánoce!

Om lokah samastah sukhino bhavantu

Ať jsou všechny bytosti ve všech světech šťastné!

 

Pouto mezi učitelem a žákem trvá navěky. Z poselství Ammy ke svátku Gurupurnima

20. července 2016

16-gp3
Pokud bychom chtěli spočítat všechny oslavy svátku Gurupurnima od doby, v níž tato tradice vztahu žáka a učitele vznikla, došli bychom k číslu několik desítek tisíc. Tyto oslavy jsou jako značky na silnici, které nám ukazují správnou cestu. Abychom ale pochopili pravý význam těchto oslav, musíme se podívat za vnější podobu púdž a tradičních zvyků, které se v tento den konají.

V každém lidském životě nalezneme řadu vztahů. Ale vztah učitele a žáka není jako žádný z nich. Je to ve skutečnosti jediné pouto založené na lásce, které je věčné a nezničitelné. Základem všech ostatních vztahů je závazek, připoutání. Ve vztahu mezi učitelem a žákem ale nic takového neexistuje. Učitel totiž přivádí žáka na cestu, které jej dovede daleko od takových závazků až ke konečné svobodě.

Mezilidské vztahy jsou jako dva pramínky vody tekoucí vedle sebe. Vztah učitele a žáka je ale zcela jiný. Je to, jakoby žák stál v mocném proudu řeky Gangy, který padá z nebes na Šivovu hlavu a z ní pak dál na zem. Nadpozemská přítomnost duchovního učitele a nekonečný proud milosti žákovi pomáhá, aby se očistil.

Ve skutečnosti je učitel pouhou přítomností. Otázka “Je Mistr tělo nebo duše?” nemá žádnou odpověď. Učitel je vždy ve stavu jednoty s nejvyšším bytím a pojmy jako “já” nebo “moje” pro něj proto nemají žádný význam. Jakmile je ego zničeno, stane se z fyzického těla prázdná schránka, která není spojena s duší. Proto učitel nemůže být tělem. I takové tvrzení je ale nepřesné, protože my můžeme z učitele vidět právě jen jeho tělo. Pravdou tedy je, že učitel je pouhá přítomnost, podobně jako nekonečná obloha.

Pro učitele, který se dostal za hranice rozlišování příjemného a nepříjemného, neexistuje myšlenka “Já jsem učitel a ty jsi žák. Já jsem víc a ty jsi míň”. Učitel nemá žádná přání nebo požadavky. Z tohoto pohledu ve vztahu učitele a žáka existuje jen žák. Učitel by měl být jako měsíční svit, který neustále září v srdci žáka. Vztah učitele a žáka je věčným svazkem, který nás pojí s boží přítomností.
– úryvky z poselství Ammy ke svátku Gurupurnima 19. července 2016 v Tokiu

Položení základního kamene pro nemocnici Amrita v Dillí

V aglomeraci Dillí byl položen základní kámen pro Nemocnici Amrita se 2 000 lůžky.

  1. května 2015 – Faridábád, Harijána

Manohar Lal, premiér indického státu Harijána, položil základní kámen nové nemocnice Amrita (Amrita Institute of Medical Sciences & Research Centre). Zařízení se dvěma tisíci lůžky postaví organizace Mátá Amritánandamají Math (MAM) na okraji města Faridábád. Slavnostního položení se zúčastnil také místopředseda MAM Swámí Amritaswarupananda Puri.

Swámí Amritaswarupananda přivítal pozvané hosty a přečetl zprávu od Ammy: „Soucit je začátkem a zároveň i vyvrcholením duchovního života. Přeji si, aby se tato nová nemocnice stala místem služby lidstvu a pomoci nemocným. Přeji si, aby všichni, kdo v této budově budou pracovat, přistupovali ke všem svým činnostem s láskou a soucitem. Kéž je tato instituce zároveň nemocnicí i chrámem, kde se budou léčit nemoci těla i ducha.“

Premiér státu Harijána Manohar Lal chválil Ammu a její charitativní činnost: „Indie má dlouhou tradici světců, kteří zasvětili svůj život tomu, aby měnili společnost k lepšímu a pomáhali chudým. Amma je jejím zářným příkladem. Je ztělesněním lásky a soucitu a neúnavně se zasazuje o lepší život pro celé lidstvo. Služba chudým je pro ni tou nejvyšší formou zbožnosti. Její charitativní organizace pomáhají po celém světě zlepšovat situaci v oblasti vzdělání a zdraví. Blahopřeji obyvatelům města Farijábád a všem ve státě Harijána, že právě tady vznikla nejmodernější nemocnice pro dva tisíce pacientů, která zároveň bude sloužit jako výukové a výzkumné centrum. Z něj budou mít prospěch také lidé z okolních měst, jako jsou Dillí, Palwal, Mewat, i z dalších oblastí státu Uttarpradéš.“

Krišnan Pal Gudžár odhalil model budoucí nemocnice Amrita ve Faridábádu.

„S kapacitou dvou tisíc lůžek bude nemocnice Amrita největší nemocnicí v aglomeraci Dillí,“ řekl bývalý vládní úředník Satyananda Misra, který se stane jejím novým ředitelem.

Budova nemocnice bude splňovat i přísné ekologické limity: bude mít nulovou uhlíkovou stopu, nebude vypouštět do okolí žádnou odpadní vodu a elektrickou energii bude čerpat nejméně ze 45% ze slunce. Také stavební materiály budou šetrné k přírodě. Přes 70 procent plochy kampusu bude pokrývat zeleň, místní druhy stromů a rostlin a jezírka. Celková rozloha kampusu bude 0,4 km2.

 

Nový dokument o Ammě na Youtube Science of Compassion

Science of Compassion je nový dokument  o Ammě, který byl natočen v roce 2013 během jejích 60-tých narozenin.

Světoznámý indický producent Shekhar Kapur se osobně s Ammou setkal a měl jedinečnou příležitost se Ammy zeptat na otázky, na které hledal odpovědi celý život.

V dokumentu také uvidíte krásné záběry na Amritapuri (spirituální komunitu, kterou Amma na žádost svých žáků založila před více než 30ti lety).

Tento dokument najdete na:

www.youtube.com/watch?v=YsxZI0PBl_A

Dokument o humanitární činnosti Ammy

Dokument o  humanitárních aktivitách Ammy je teď možné shlédnout na internetu i v češtině: https://vimeo.com/147049043. Film je také volně ke stažení.

Kurz meditační techniky IAM v Praze 21.4.2018

KDY: sobota 21. dubna 2018, od 9 do 17.30 hodin

KDE: YOGAMENárodní 340/21, 101 00 Staré Město, Praha

Integrovaná meditační technika Amrita (IAM) je účinná meditační metoda, kterou vyvinula světově uznávaná duchovní a humanitární představitelka Máta Amritánandamají, nazývaná také Amma, aby pomohla lidem najít naplnění života.

IAM je kombinací jógových a relaxačních cviků, dechového cvičení a meditace. Pravidelná praxe pomůže zklidnit proud myšlenek, zmírnit emoce a posílit vnitřní klid. Zabere zhruba 35 minut denně.

Kurz povede Ludmila Černá, certifikovaná lektorka žijící v Indii od roku 2007.

Technika IAM je předávána zdarma, na pokrytí pronájmu a výukových materiálů prosíme o příspěvek 330 Kč. Lidé ve finanční nouzi mohou požádat o slevu nebo prominutí příspěvku. Jakýkoliv finanční přebytek bude věnován na podporu činnosti charitativní organizace Embracing the World akreditované při OSN (www.embracingtheworld.org).

Po ukončení kurzu bude pro zájemce od 18h následovat projekce dokumentárního filmu o humanitárních aktivitách Ammy.

Prosíme zájemce, aby se do čtvrtka 12. dubna registrovali na adresu czech@amma.org.

Por více informací o IAM prosím navštivte: cz.amma.orgwww.iammeditation.org

Pozvánku lze volně šířit dál.

Amma

Výňatek z novoročního poselství Ammy

1. leden 2016 v Amritapuri

Další nový rok je tady. Když se v rodině narodí dítě, všichni jsou šťastní, ale zároveň i bdělejší. Rodiče jsou opatrní, aby dítě neupadlo. Dbají na to, aby jeho oblečení i okolí bylo čisté a upravené. Pozorují každý jeho pohyb. Jak dítě roste, každým dnem přináší rodině radost a potěšení. Rodiče s nedočkavostí sledují, jak se dítě pokouší stát a chodit. Brzy se začnou těšit na to, až dítě začne mluvit. A právě takovým způsobem bychom měli vítat nový rok – s radostí a bdělostí, prožívat každý jeho okamžik naplno.

Když přichází nový rok, naše srdce se naplní nadějí, že nám budoucnost přinese dobré časy a věci se změní k lepšímu. Ale věci se nemusí dít vždy tak, jak očekáváme. Můžeme čelit potížím a těžkostem. Duchovnost nás učí čelit všemu s úsměvem. Pro toho, kdo umí plavat, jsou mořské vlny nádherné, zatímco pro toho, kdo plavat neumí, je moře a jeho vlny děsivé; člověk se může dokonce utopit. To, co nám pomáhá čelit životním výhrám a pádům, je správné poznání a správný postoj. Úsměv, který rozkvétá na vašich rtech, je podpisem Boha na vaší tváři. Neměli bychom dovolit trápení a hněvu, aby ho smyly. Moje děti by si tento úsměv měly vždy vědomě udržet a mít víru v Boha.

Amma při novoročním projevu

Podíváme-li se zpět na uplynulý rok, událo se mnoho traumatických událostí. Mimořádně kruté teroristické útoky v různých částech světa, které si vyžádaly mnoho lidských životů, srdcervoucí uprchlické krize, zemětřesení, katastrofální záplavy            v Chennai jsou jen některé z nich. V Chennai šli večer lidé spokojeně spát a ráno přišla voda a spláchla všechno, co měli. To je běh života. To ale neznamená, že bychom neměli vyvíjet žádné úsilí. Je potřeba udělat vše, co je možné, abychom odvrátili takové přírodní tragédie.

Nicméně i takové katastrofy, jako byly záplavy v Chennai, jsou protkány stříbrnou nitkou naděje. Muži a ženy, kteří zapomněli sami na sebe a riskovali své vlastní životy, aby utírali slzy a zachraňovali životy druhých. Rozdíly v kastách, náboženství nebo národnosti jim nebyly na překážku. Ukázali nám, že soucitní lidé nevymřeli – že nesobecká služba je řečí, která je stále živá. To nás naplňuje nadějí. Modleme se, aby světlo soucitu jasně planulo v co nejvíce lidských srdcích.

Amma při novoročním projevu

Přírodní katastrofy jako záplavy v Chennai nás varují, že musíme být bdělí, když jde o ochranu přírodní harmonie. Dnes se vážně obáváme globálního oteplování a jeho následků. Globální teplota stoupá, výsledkem budou katastrofy. Planeta Země bude pokračovat ve své existenci, ale jednotliví členové lidské rasy nepřežijí. V prosinci na konferenci Spojených národů      o změnách klimatu v Paříži podepsali představitelé 195 zemí dohodu (COP 21). Doufejme a modleme se za to, aby jejich úsilí vyřešit globální změny klimatu bylo úspěšné a jejich rozhodnutí se uskutečnila. Pokud se situace bude zhoršovat,          v roce 2020 nebo 2022 se zvýší zemská teplota. Všichni víme o ubývání ozónové vrstvy ve stratosféře a o ozónové díře.

Věnujme v tomto roce více úsilí sázení stromů a organickému farmaření. Bylo by výborné, kdyby každá domácnost mohla vyrábět vlastní kompost. Dokonce i ti, kteří žijí v bytech, mohou střádat zbytky potravin v samostatném kontejneru a přeměnit je v kompost. Mohou také pěstovat zeleninu a stromky v květináčích nebo plastických nádobách.

Měla by se podporovat spolujízda v autech. Počet vozů na silnicích stoupá, což vede k většímu znečištění vzduchu. Pokud na stejném pracovišti nebo ve stejné oblasti pracuje 5 lidí, mohou jet společně jedním autem namísto pěti a rozdělit si cenu za benzín. Tak můžeme spolujízdou snížit výdaje na naftu i zabránit dalšímu znečištění atmosféry. Zároveň když zmenšíme počet vozů na silnicích, dojedeme do cíle za kratší dobu. A navíc za ušetřené peníze můžeme pomoci mnoha chudým lidem.

Obvykle děláme novoroční předsevzetí, ale ty pak během několika dalších dní porušíme. Například když se rozhodneme, že přestaneme kouřit. Za prvé nikomu o našem rozhodnutí neřekneme ze strachu, že se ztrapníme, pokud to nezvládneme. Je velmi snadné v takovém rozhodnutí selhat. Téměř 99 procent novoročních předsevzetí ztroskotá. Na druhou stranu, když přátelům a příbuzným o našem rozhodnutí řekneme, naše šance na úspěch bude alespoň 10 procent. Pokud se navíc připojíme k nějaké podpůrné skupině bývalých kuřáků, naše pravděpodobnost úspěchu poskočí mnohem výše. Dobrá společnost nám pomůže překonat pokušení. Proto by se měly moje děti snažit kultivovat dobrá přátelství.

Pokud má duchovní aspirant zájem, je Nový rok příležitostí k introspekci, aby udělal určité sebehodnocení a podíval se, jak se posunul dále na duchovní cestě. Máme před sebou dlouhou cestu a zbývá jen málo času.

Když jsou naše činy naplněny soucitem, jeho vlny začnou pozitivně ovlivňovat i ostatní. Mysl, která není arogantní při úspěchu, mysl, která neochabuje při neúspěchu, mysl, která má potěšení v dávání, mysl, která s elegancí přijímá kritiku – takovou mysl bychom měli mít všichni. Ti, kteří mají takovou mysl, nemohou nikdy ztroskotat. A i kdyby dokonce neuspěli, tyto neúspěchy se jich uvnitř nedotknou. Vnější situace nemusí být vždy příznivá, ale oni se nebudou nikdy trápit zklamáním nebo neúspěchem. Budou vděčni za vše. Budou pravdiví k sobě samým.

Dokonce i nejdelší cesta začíná prvním malým krokem. Ať každý z nás vítá Nový rok tím, že začne malými změnami ve svém životě. Pokud každý z nás tohle udělá – kdo ví – může to znamenat začátek nového věku! Odevzdejme to vesmíru a společně postupujme jednomyslně kupředu k jedinému cíli.

Amma přeje všem velmi šťastný Nový rok.